Πολιτική Άμυνα


Το έργο SESAME στοχεύει να αναπτύξει μια προσέγγιση ανοιχτή, δομημένη, προσαρμόσιμη, βασισμένη σε μοντέλα με σκοπό τη συστηματική κατασκευή αξιόπιστων Συστημάτων Πολλαπλών Ρομπότ (MRS). Η προσέγγιση υποστηρίζεται από ένα σύνολο μοντέλων, εξαρτημάτων και εργαλείων διαμόρφωσης που παράγονται από το έργο. Τα στοχευμένα MRS θα μπορούν να χρησιμοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και θα είναι ικανά να λειτουργούν αξιόπιστα ακόμα και σε συνθήκες αβεβαιότητας

Τα MRS περιλαμβάνουν κατανεμημένες και διασυνδεδεμένες ρομποτικές ομάδες που μπορούν να εκτελούν αποστολές των οποίων η πολυπλοκότητα και το κόστος είναι πολύ υψηλά για ένα μόνο ρομπότ.
Share