Πολιτική Άμυνα

Ανακοίνωση Πολιτικής Άμυνας με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα του Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης 112

Ένα οφειλόμενο ευχαριστώ σε όλες τις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης

PAN EUROPEAN EMERGENCY NUMBER 112

A due thank you note to all Emergency Services

#112Day2024 #thankyouchain


Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα του Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης 112, η οποία καθιερώθηκε το 2009 να εορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Φεβρουαρίου σε όλη την Ευρώπη, η Πολιτική Άμυνα επιθυμεί να χαιρετίσει την ευρεία χρήση του αριθμού 112 για έκκληση βοήθειας σε περίπτωση κινδύνου ή έκτακτης ανάγκης από τους Κυπρίους, αλλά και Ευρωπαίους πολίτες. Η συγκεκριμένη ημερομηνία (11/2) επιλέγηκε, αφού αυτή σχηματίζει τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

Η Πολιτική Άμυνα αποτελεί στην Κύπρο το σημείο επαφής με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον αριθμό 112. Η γνώση του Πανευρωπαϊκού Αριθμού 112 θεωρείται σημαίνουσα, καθότι στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, δεν απαιτείται η γνώση τοπικών αριθμών.

Η Αστυνομία Κύπρου είναι η αρμόδια υπηρεσία, η οποία χειρίζεται το 112, παραπέμποντας τις κλήσεις, αναλόγως περιστατικού, στις αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όπως η Υπηρεσία Ασθενοφόρων και η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Φέτος, συμπληρώνονται επίσης 33 χρόνια από την καθιέρωση του 112, ως του κοινού, για όλους τους πολίτες, Πανευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης.Share