Πολιτική Άμυνα


Real-time Artificial Intelligence for DEcision support via RPAS data analyticS

http://www.kios.ucy.ac.cy/aiders/


Το έργο AIDERS στοχεύει στην ανάπτυξη αλγορίθμων για συγκεκριμένες εφαρμογές και στη δημιουργία μιας νέας πλατφόρμας χαρτογράφησης, που θα αξιοποιήσει τον μεγάλο όγκο δεδομένων που οι πρώτοι ανταποκριτές έχουν στη διάθεσή τους. Η συλλογή των δεδομένων μέσω ετερογενών αισθητήρων (συμπεριλαμβανομένων οπτικών, θερμικών και πολυφασματικών καμερών, LIDAR, αισθητήρων CBRN κ.λπ.) ενσωματωμένων σε μονάδες RPAS και η μετατροπή τους σε αποφάσεις για βελτιωμένη απόκριση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης είναι στους στόχους του έργου. Για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, το έργο AIDERS θα αξιοποιήσει:
      1.τη μακροχρόνια συνεργασία των πρώτων ανταποκριτών και των τεχνικών εταίρων, για τον προσδιορισμό των πληροφοριών που πρέπει να εξαχθούν από τα δεδομένα που συλλέγονται,

      2.το σχεδιασμό διαδικτυακών αλγορίθμων για την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και

      3. την εφαρμογή νέων απεικονίσεων που να μπορεί να χρησιμοποιήσει η ανώτερη διοίκηση για να πάρει ορθές και γρήγορες αποφάσεις.

Μέσα στο πλαίσιο του έργου θα διεξαχθούν ασκήσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα αποτελέσματα του έργου έχουν διεθνή εμβέλεια και ισχύουν τόσο για την πολιτική προστασία, όσο και για τους λοιπούς οργανισμούς πρώτων ανταποκριτών.
Share