Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
Δείτε στο μέρος "Διαδικασία" τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για κάθε περίπτωσηΓενικά 1 - Έντυπο πραγματικού δικαιούχου
Γενικά 1Α-Beneficial Owner Form in English
Γενικά 1Β-GERΗEK YARARLANICILARIN
Τύπος Δ1_Υπεύθυνη δήλωση.docxΓενικά 2. Τύπος Δ1: Υπεύθυνη Δήλωση
Οικονομικά Στοιχεία.docxΓενικά 3: Οικονομικά Στοιχεία
Τύπος Α4__Αίτημα εγγραφής διεθνούς ΜΚΟ.docxΔΟ1.Τύπος Α4__Αίτημα εγγραφής διεθνούς ΜΚΟ
Τύπος Γ4_Πιστοποιητικό διεθνούς ΜΚΟ.docxΔΟ2. Τύπος Γ4_Πιστοποιητικό διεθνούς ΜΚΟ
Εξουσιοδότηση εκπροσώπου Μη Κυβερνητικού Οργανισμού
Τύπος Α2 _Ίδρυμα.docxΙ1. Τύπος Α2 _Ίδρυμα
Ιδρυτικη πράξη ιδρύματος.docxΙ2. Ιδρυτικη πράξη ιδρύματος
Τύπος Γ2_Πιστοποιητικό Ιδρύματος.docxΙ3.Τύπος Γ2_Πιστοποιητικό Ιδρύματος
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος.docxΙ4. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος
Τύπος Α3_Αίτηση ομοσπονδίας ή ένωσης.docxΟΕ1.Τύπος Α3_Αίτηση ομοσπονδίας ή ένωσης
Συστατική πράξη ομοσπονδίας.docxΟΕ2. Συστατική πράξη ομοσπονδίας
Τύπος Γ3_Πιστ. Εγγρ. Ομοσπονδίας Ενωσης.docxΟΕ3. Τύπος Γ3_Πιστ. Εγγραφής. Ομοσπονδίας/Ενωσης
Μέλη διοικητικό συμβουλιου ομοσπονδίας.docxΟΕ4.Μέλη διοικητικό συμβουλιου ομοσπονδίας
Παρόντες σε ΓΣ Ομοσπονδία Ενωσης.docxΟΕ5. Παρόντες σε ΓΣ Ομοσπονδία Ενωσης
Υποχρ. γνωστ. Ομοσπονδίες Ενώσεις.docxΟΕ6. Υποχρ.γνωστοποιήσεις Ομοσπονδίες/Ενώσεις
Τύπος Α1 _Σωματείο.docxΣ1. Τύπος Α1 _Σωματείο
Συστατική Πράξη Σωματείου.docxΣ2. Συστατική Πράξη Σωματείου
Υπογραφή καταστατικού Σωματείου.docxΣ3. Υπογραφή καταστατικού Σωματείου
Τύπος Γ1_Πιστοποιητικό Σωματείου.docxΣ4. Τύπος Γ1_Πιστοποιητικό Σωματείου
Μέλη διοικητικού Συμβουλίου Σωματειου.docxΣ5. Μέλη διοικητικού Συμβουλίου Σωματειου
Παρόντες σε ΓΣ Σωματείου.docxΣ6. Παρόντες σε ΓΣ Σωματείου
Υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις από Σωματείο.docxΣ7. Υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις από Σωματείο
Μέλη σωματείου.docxΣ8. Μέλη σωματείου
Σ9. Οικονομικά Στοιχεία Αγαθοεργών Ιδρυμάτων