Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

Ηλεκτρονικό Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανισμών

Η ιστοσελίδα αυτή περιέχει όλη την απαραίτητη πληροφόρηση για τη εγγραφή σωματείων ή ιδρυμάτων ή Ομοσπονδιών ή Ενώσεων ή για σύσταση παραρτημάτων ή θυγατρικών ή για αναγνώριση της νόμιμης δράσης οντότητας εγγεγραμμένης σε άλλη χώρα καθώς και πληροφόρηση για την περαιτέρω διαχείριση και την επαφή με τον Έφορο. Για την εγγραφή αλλά και μετά την εγγραφή το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου/ιδρύματος/Ομοσπονδίας ή Ένωσης οφείλει να προσκομίζει συγκεκριμένα στοιχεία. Περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία ενώ υπάρχουν και απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις. Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε υποβάλλοντας τις ερωτήσεις σας.

Για να εγγραφεί ένα σωματείο ή ίδρυμα ή Ομοσπονδία ΄Ενωση απαιτείται η υποβολή αίτησης σε συγκεκριμένο έντυπο.

Τέλος στη σελίδα αυτή αναρτάται το μητρώο με τα σωματεία/ιδρύματα/Ομοσπονδίες ή Ενώσεις.