Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
Οθόνη με οδηγίες για ηλεκτρονική πρόσβαση

Ανοικτή πλοήγηση στο μητρώο Μη κυβερνητικών Οργανισμών

Το μητρώο μη κυβερνητικών Οργανισμών που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών είναι διαθέσιμο στο ευρύ κοινό, μέσω της διεύθυνσης: https://public.npos.moi.gov.cy/organization. Οδηγίες για την πλοήγηση μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο στο κάτω μέρος της σελίδας (Εγχειρίδιο για πρόσβαση στο ανοικτό μητρώο), ή σε βοηθητικό βίντεο στον σύνδεσμο: https://youtu.be/yUbqBE9EyrI

Χρήση της πλατφόρμας από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο Σωματείου/Ιδρύματος/Ομοσπονδίας ή Ένωσης (Μη κυβερνητικό Οργανισμό – ΜΚΟ)

Ένα Σωματείο/Ίδρυμα/Ομοσπονδία ή Ένωση μπορεί να εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο ως εκπρόσωπο του. Το άτομο αυτό (εφεξής ο εκπρόσωπος) θα πρέπει να διαθέτει λογαριασμό ως φυσικό πρόσωπο στη διαδικτυακή πύλη Gov.cy (cy login - https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/register ).

Ο ΜΚΟ θα πρέπει να αποστείλει υπογεγραμμένη την εξουσιοδότηση που μπορεί να βρει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, καθορίζοντας το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του:

http://www.moi.gov.cy/moi/moiup/moi.nsf/pagede3_gr/pagede3_gr?OpenDocument

Όλες οι οδηγίες βρίσκονται στο εγχειρίδιο στο κάτω μέρος της σελίδας με τίτλο (Εγχειρίδιο για πρόσβαση από τον Εκπρόσωπο του ΜΚΟ).

Πέραν του εγχειριδίου υπάρχουν και επεξηγηματικά βίντεο ως ακολούθως:

Για να εισέλθει για πρώτη φορά ο εκπρόσωπος του ΜΚΟ στο σύστημα ακολουθεί τις οδηγίες που επεξηγούνται στο βίντεο https://youtu.be/v68mqj66fDQ

Για να κάνει πλοήγηση εντός του συστήματος ο εκπρόσωπος ακολουθεί τις οδηγίες που επεξηγούνται στο βίντεο https://youtu.be/U2AsRX0Z_vI

Για να μπορέσει ο εκπρόσωπος του ΜΚΟ να αναλάβει τη διαχείριση του ΜΚΟ και να μπορεί από εδώ και πέρα να υποβάλλει στοιχεία στον Έφορο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, καθώς και να υποβάλλει αιτήματα, ακολουθεί τις οδηγίες που επεξηγούνται στο βίντεο https://youtu.be/zCtqPSpShOg

Για να μπορέσει ο εκπρόσωπος του ΜΚΟ να υποβάλει στοιχεία στον Έφορο, όπως τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις με βάση το άρθρο 10, τα οικονομικά στοιχεία ή στοιχεία πραγματικού δικαιούχου, ακολουθεί τις οδηγίες που επεξηγούνται στo βίντεο:

https://youtu.be/QNRQh9_mWIM

Αν ο εκπρόσωπος επιθυμεί να καταχωρήσει μόνο τα στοιχεία πραγματικού δικαιούχου και όχι όλα τα στοιχεία, τότε ακολουθεί το βίντεο:

https://youtu.be/UcJ1E1eVhs0

Αν ο εκπρόσωπος επιθυμεί να καταχωρήσει μόνο τα οικονομικά στοιχεία και όχι όλα τα στοιχεία, τότε ακολουθεί το βίντεο:

https://youtu.be/_-oRsDs1AJA

Στα πιο πάνω βίντεο που επεξηγήθηκε πως καταχωρούνται στοιχεία προς τον Έφορο, χρησιμοποιήθηκε η λειτουργία «Δημιουργία νέας έκδοσης» για την οποία λεπτομέρειες βρίσκονται σε αυτό το βίντεο:

https://youtu.be/3j6qJp03cFA
Για να καταχωρήσει ο Εκπρόσωπος αιτήματα στον Έφορο, όπως π.χ. αίτημα για έκδοση πιστοποιητικού σύνθεσης, ακολουθούνται οι οδηγίες στο βίντεο:

https://youtu.be/12qbx_1o5do
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγχειρίδιο για πρόσβαση στο ανοικτό μητρώο.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγχειρίδιο για πρόσβαση από τον Εκπρόσωπο του ΜΚΟ.pdf