Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανισμών


Στο κάτω μέρος της σελίδας υπάρχει κατάλογος με τα εγγεγραμμένα Σωματεία, Ιδρύματα, Ομοσπονδίες ή Ενώσεις που ενεγράφηκαν και εγκρίθηκαν με βάση τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα συναφή θέματα Νόμο. Στον ίδιο πίνακα υπάρχουν σωματεία/ιδρύματα που είχαν εγγραφεί στη βάση του προηγούμενου Νόμου και τα οποία ακόμα εκκρεμεί η εξέταση της αίτησης τους για επικαιροποίηση του καστατατικού τους. Αυτά τα σωματεία είναι ενεργά και μπορούν να δραστηριοποιούνται, και η διαδικασία επικαιροποίησης των καταστατικών θα ολοκληρωθεί μέχρι το πρώτο τρίμηνο 2022.

Πίνακας με σωματεία/ιδρύματα και λέσχες που έχουν διαγραφεί από το μητρώο και βρίσκονται υπό εκκαθάριση. Αυτά τα Σωματεία / Ιδρύματα/λέσχες έχουν απολέσει το δικαίωμα άσκησης κάθε δραστηριότητας που αναφέρεται στο καταστατικό τους, περιλαμβανομένου του δικαιώματος του συμβάλλεσθαι και της αποξένωσης οιασδήποτε περιουσίας, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκκαθάρισή τους, ενώ τα διοικητικά τους συμβούλια οφείλουν να ενημερώνουν κάθε τρίτον ενδιαφερόμενο ή/και συμβαλλόμενο για την υπό εξέλιξη διαδικασία διάλυσης.

Παρακαλείτε οποιοσδήποτε ιδιωτικός ή δημόσιος φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο στους οποίους τα εν λόγω σωματεία/ιδρύματα/λέσχες οφείλουν χρηματικά ποσά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία να αποστέλλουν επιστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών, αναφέροντας την επωνυμία του οφειλέτη σωματείου/ιδρύματος/λέσχης και λεπτομέρειες της οφειλής..


 Βοηθητικό video για αναζήτηση στο Μητρώο ΜΚΟ.mp4


Βοηθητικό video για αναζήτηση στο Μητρώο ΜΚΟ.mp4