Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
08/08/2023

Χαιρετισμός του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην τελετή υπογραφής του συμβολαίου για την «Ανέγερση Κέντρου Φιλοξενίας ‘ΛΙΜΝΕΣ’ για Αιτητές Διεθνούς Προστασίας και Προαναχωρησιακού Κέντρου για πρόσωπα που θα επαναπατριστούν

08-08-2023 10:37

Η σημερινή υπογραφή του συμβολαίου σηματοδοτεί την έναρξη ενός πολύ σημαντικού έργου για τον τομέα της διαχείρισης της μετανάστευσης, την ανέγερση του Κέντρου Φιλοξενίας «ΛΙΜΝΕΣ» για αιτητές διεθνούς προστασίας και Προαναχωρησιακού Κέντρου για πρόσωπα που θα επαναπατριστούν. Όπως έχει αναφερθεί επανειλημμένα, η ενίσχυση των υποδομών αποτελεί έναν σημαντικό πυλώνα προτεραιότητας για τη μεταναστευτική πολιτική της Κυβέρνησης.

Τα δυο Κέντρα που θα ανεγερθούν στο πλαίσιο του παρόντος συμβολαίου θα ενισχύσουν την ικανότητα του κράτους για καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών προκλήσεων και πιέσεων που δέχεται η Κυπριακή Δημοκρατία.

Η έλλειψη υποδομών και χώρων κράτησης για τους μετανάστες αποτέλεσαν τροχοπέδη σε σημαντικές διαδικασίες του τομέα, όπως είναι η ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών ασύλου, αλλά και η επίσπευση των διαδικασιών επαναπατρισμού των μεταναστών.

Με την ανέγερση του ανοικτού Κέντρου Φιλοξενίας αιτούντων διεθνή προστασία στις «Λίμνες», χωρητικότητας 1.000 προσώπων, θα υπάρχει η δυνατότητα παραπομπής, κυρίως, των ατόμων των οποίων η αίτηση για διεθνή προστασία έχει απορριφθεί πρωτοβάθμια. Θα φιλοξενούνται, επίσης, και αιτητές, οι οποίοι προέρχονται από ασφαλείς χώρες καταγωγής και το αίτημά τους για άσυλο εξετάζεται με ταχύρρυθμη διαδικασία, βάσει του περί Προσφύγων Νόμου. Στόχος μας είναι ο ευκολότερος και αμεσότερος εντοπισμός τους σε περίπτωση λήψης τελικής αρνητικής απόφασης, για επαναπατρισμό στη χώρα τους.

Σε συνδυασμό, τώρα, με το δεύτερο Κέντρο, το Προαναχωρησιακό, που βρίσκεται πλησίον του Κέντρου Φιλοξενίας, θα επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη διαχείριση και διευκόλυνση για συστηματική επιστροφή των αιτητών διεθνούς προστασίας, των οποίων το αίτημα τους έχει απορριφθεί τελεσίδικα και πλέον διαμένουν παράνομα στην Κύπρο.

Η υφιστάμενη υποδομή, ο Χώρος Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών που βρίσκεται στη Μενόγεια, χωρητικότητας μόλις 126 ατόμων, κρίθηκε ανεπαρκής να διαχειριστεί τις επιστροφές του ραγδαία αυξανόμενου αριθμού παράτυπων μεταναστών των τελευταίων ετών. Το κενό αυτό διαγνώστηκε πριν από δυο περίπου χρόνια, αναδεικνύοντας την ανάγκη για αναβάθμιση των υποδομών μας. Σήμερα το νέο Προαναχωρησιακό Κέντρο, χωρητικότητας 800 ατόμων παράνομα διαμενόντων στη Δημοκρατία, μπαίνει στις ράγες της υλοποίησης, επιτρέποντάς μας να ανταποκριθούμε αποτελεσματικότερα στις αυξημένες ανάγκες για επιστροφή μεταναστών.

Τα δυο Κέντρα, τα οποία θα ολοκληρωθούν εντός 24 μηνών, θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της ΕΕ και την Κυπριακή Δημοκρατία. Κι αυτό, να τονίσω, πως αποτελεί το αποτέλεσμα της επιτυχούς επιλογής της πρότασης που υποβλήθηκε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, με εταίρους το Τμήμα Δημοσίων Έργων και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας. Για την επιτυχία αυτή αξίζουν έπαινοι, τόσο στη Μονάδα, όσο και στους εταίρους που συμμετείχαν στην υποβολή της πρότασης. Τα αρχιτεκτονικά σχέδια του Κέντρου, τα οποία τηρούν όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και βάση των οποίων εξασφαλίσθηκε η χρηματοδότηση, εκπονήθηκαν από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Κύριες και κύριοι,

Είναι γεγονός πως η έλλειψη υποδομών, όπως του Προαναχωρησιακού κέντρου, επιβράδυνε, όπως είπα πριν, τη διαδικασία επιστροφών και απελάσεων.

Τα έργα, λοιπόν, που υπογράφουμε σήμερα αποτελούν σημαντικά ορόσημα στις προσπάθειές μας για ενίσχυση της ικανότητας της Κύπρου να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα τις μεταναστευτικές πιέσεις.

Επιτρέψετέ μου, κλείνοντας, να ευχαριστήσω όλους όσοι συνείσφεραν στην υλοποίηση αυτού του έργου: το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, τον Έπαρχο Λευκωσίας, την Υπηρεσία Ασύλου, τη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων και τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, το Τμήμα Δημοσίων Έργων και τις Ηλεκτρομηχανολογικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, την Αστυνομία Κύπρου, και όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα του κράτους. Ευχαριστίες με την ευκαιρία αυτή να μεταφέρω και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και σε όλους τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς για τη συνεχή τους στήριξη.

Ευελπιστώ ότι, τόσο η δημιουργία των Κέντρων, όσο και τα άλλα μέτρα που λαμβάνουμε ως Κυβέρνηση θα συνεχίσουν να έχουν το θετικό πρόσημο στα αποτελέσματα και στους αριθμούς, αναδεικνύοντας την ορθή και αποτελεσματικότερη διαχείριση στους τομείς του ασύλου και μετανάστευσης.

___________________

Σημ.: Για το σχέδιο του Κέντρου Φιλοξενίας και του Προαναχωρησιακού κέντρου πατήστε εδώ.

(ΕΦυς/ΝΓ)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα