Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών


Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας (ΥΘΠ), είναι η αρμόδια κυβερνητική υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας που είναι υπεύθυνη για την προστασία και διατήρηση των αγρίων πουλιών, των περιοχών των πουλιών (Ζωνών Ειδικής Προστασίας - ΖΕΠ), τη ρύθμιση του κυνηγίου και την προστασία του Κυπριακού αγρινού. Η ΥΘΠ εκπονεί μακροχρόνια προγράμματα παρακολούθησης των πληθυσμών των πουλιών, κυρίως των αρπακτικών και υδρόβιων, των θηραμάτων και διαχειρίζεται το Αναρρωτήριο Άγριας Ζωής στην Κύπρο.

Η ΥΘΠ υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, και συνεργάζεται στενά με άλλα τμήματα της Κυβέρνησης που είναι συνυπεύθυνα για την προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Σήμερα η ΥΘΠ έχει περίπου 250 άτομα προσωπικό, περιλαμβανομένου επιστημονικού προσωπικού, θηροφυλάκων και ωρομίσθιο προσωπικό. Ανάμεσα σε άλλα καθήκοντα το προσωπικό της Υπηρεσίας περιπολεί και εποπτεύει συνεχώς για αδικήματα που έχουν σχέση με την άσκηση του κυνηγίου και τη λαθροθηρία, την παράνομη θανάτωση άγριων πτηνών, την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών, την προστασία και εποπτεία βιοτόπων κλπ. Τα κεντρικά γραφεία είναι στο Υπουργείο Εσωτερικών στην Λευκωσία, ενώ υπάρχουν Επαρχιακά γραφεία σε όλες τις Επαρχίες.

Η ΥΘΠ συμμετέχει συχνά σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, όπως LIFE και Interreg, για να υλοποιήσει τους στόχους του σχετικά με την προστασία και διατήρηση των ειδών και περιοχών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, πατήστε εδώ


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα