Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

Η ίδρυση του Υπουργείου και οι μετέπειτα εξελίξεις

Στις 7/4/1959 συστάθηκε το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ και ορίστηκαν 9 Υπουργοί, ( 6 Ελληνοκύπριοι και 3 Τουρκοκύπριοι )
ως προσωρινοί Υπουργοί.

Στο διάστημα που μεσολάβησε από την ημέρα της υπογραφής των Συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου (19 Φεβρουαρίου 1959) μέχρι και τις 16 Αυγούστου 1960 που η Κύπρος ανακηρύχθηκε επίσημα ως ανεξάρτητο κράτος, Υπουργός Εσωτερικών ανέλαβε προσωρινά ο αείμνηστος, πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Τάσσος Παπαδόπουλος μέχρι τις 15/08/1960.


Σημειώνεται ότι το 1964, ο Υπουργός Εσωτερικών ήταν παράλληλα και Υπουργός Άμυνας.
Το Υπουργείο διατήρησε το καθεστώς και τις αρμοδιότητες αυτές μέχρι το 1985 όπου δημιουργήθηκε χωριστό Υπουργείο Άμυνας.

Πρώτος επίσημος Υπουργός Εσωτερικών ανέλαβε ο Πολύκαρπος Γιωρκάτζιης στις 16/8/1960.

Οι Υπουργοί Εσωτερικών που διετέλεσαν κατά χρονολογική σειρά, από την επίσημη ίδρυση του υπουργείο έως σήμερα είναι οι ακόλουθοι:

Πολύκαρπος Γιωρκάτζιης (16/08/1960 - 01/11/1968) *
Επαμεινώνδας Κωμοδρόμος(02/11/1968 - 15/06/1972) *
Γεώργιος Ξ. Ιωαννίδης (16/06/1972 - 15/07/1974) *
Νίκος Κόσιης(29/08/1974 - 14/01/1975) *
Χριστόδουλος Βενιαμήν(15/01/1975 - 06/01/1985) *
Ρόης Γ. Νικολαΐδης(07/01/1985 - 31/07/1985)
Κωνσταντίνος Μ. Μιχαηλίδης(01/08/1985 - 27/02/1988)
Χριστόδουλος Βενιαμήν(28/02/1988 - 27/02/1993)
Κωνσταντίνος Μ. Μιχαηλίδης (28/02/1993 - 11/11/1997)
Γεώργιος Σταυρινάκης(12/11/1997 - 27/02/1998)
Κωνσταντίνος Μ. Μιχαηλίδης (28/02/1998 - 18/03/1999)
Χριστόδουλος Χριστοδούλου (19/03/1999 - 02/05/2002)
Ανδρέας Παναγιώτου(09/05/2002 - 28/02/2003)
Ανδρέας Χρίστου(01/03/2003 - 07/09/2006)
Νεοκλής Συλικιώτης(08/09/2006 - 15/07/2007)
Χρίστος Πατσαλίδης(16/07/2007 - 28/02/2008)
Νεοκλής Συλικιώτης(29/02/2008 - 20/03/2012)
Ελένη Μαύρου(21/03/2012 - 28/02/2013)
Σωκράτης Ι. Χάσικος(01/03/2013 - 10/05/2017)
Κωνσταντίνος Πετρίδης(11/05/2017 - 02/12/2019)
Νίκος Νουρής (03/12/2019 - 28/02/2023)
Κωνσταντίνος Ιωάννου(01/03/2023 - σήμερα)
* Διατελέσαντες Υπουργοί Εσωτερικών και Αμύνης

Την περίοδο 1978-1985 είχε δημιουργηθεί και η θέση Υφυπουργού Εσωτερικών, την οποία στις 20 Ιουνίου 1985, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε νόμο με τον οποίο την καταργούσε.

Οι διατελέσαντες Υφυπουργοί Εσωτερικών την περίοδο 1978-1985 είναι οι ακόλουθοι:
Στέλιος Κατσέλλης(09/03/1978 - 09/09/1980)
Πέτρος Στυλιανού (10/09/1980 - 19/04/1982)
Ηλίας Π. Ηλιάδης(20/04/1982 - 31/07/1985)


Σήμερα το Υπουργείο Εσωτερικών ως το κατ’ εξοχήν Υπουργείο του Πολίτη, διαμορφώνει και υλοποιεί την πολιτική του με επίκεντρο τον άνθρωπο μέσα από διάφορες δράσεις και πολιτικές.

Πλαίσιο Αρμοδιοτήτων

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ένα πολυδιάστατο ρόλο με ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων στην Εσωτερική Διακυβέρνηση. Οι αρμοδιότητες αυτές έχουν διευρυνθεί περισσότερο ιδιαίτερα μετά την Τουρκική εισβολή του 1974, όταν κατέστη αναγκαία η δημιουργία νέων Τμημάτων και Υπηρεσιών.

Οι βασικές αρμοδιότητες του Υπουργείου αφορούν στα θέματα εποπτείας και λειτουργίας του κτηματολογικού συστήματος και χωρομετρίας, άσκηση Πολεοδομικής και Χωροταξικής Πολιτικής, προώθηση και στήριξη του Χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής με ευρωπαϊκή δράση σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου.

Επίσης ασχολείται με θέματα Στεγαστικής πολιτικής, θέματα διενέργειας εκλογών, θέματα στον τομέα οπτικοακουστικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, θέματα εκπομπής ήχου, θέματα που αφορούν στις θρησκευτικές ομάδες στην Κύπρο, θέματα μέριμνας και αποκατάστασης εκτοπισθέντων, διαχείρισης τουρκοκυπριακών περιουσιών, πολιτικής άμυνας και προστασίας του πολίτη, καθώς και σωρεία άλλων θεμάτων εσωτερικής πολιτικής με επίκεντρο τον πολίτη κ.ά.

Τμήματα και Υπηρεσίες

Διοικητικά στο Υπουργείο Εσωτερικών υπάγονται διάφορα Τμήματα και Υπηρεσίες και είναι η κατά Νόμο υπεύθυνη αρχή σε Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου Αρχές και Συμβούλια. Τα Τμήματα / Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών έχουν ως ακολούθως:

Επαρχιακές Διοικήσεις
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Διοίκηση Πολιτικής Άμυνας
Υπηρεσία Ασύλου
Υπηρεσία Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων
Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών


Οργανισμοί και Συμβούλια - Εποπτεία

Οι Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου Αρχές και Συμβούλια που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εσωτερικών είναι :

Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα της Κύπρου ( ΡΙΚ )
Το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ( ΚΥΠΕ)
Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου
Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης
Ταμείο Θήρας
Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων
Πολεοδομικό Συμβούλιο
Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων
Συμβούλιο Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης Αμμοχώστου
Συμβούλια Αποχετεύσεων και Υδατοπρομήθειας
Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων ( ΠΕΠ )


Μέσα στο πλαίσιο των ραγδαίων κοινωνικο-οικονομικών εξελίξεων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, το Υπουργείο Εσωτερικών καταβάλλει προσπάθειες για εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών του και με νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά και διοικητικές τομές προσπαθεί να ενισχύσει τις πολιτικές του, να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες του για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη με στόχο να γίνουν πιο ευέλικτες, πάντοτε στη βάση των αρχών της ισονομίας, διαφάνειας και χρηστής διοίκησης.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα