Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών


Επισκεφθείτε εδώ την Ιστοσελίδα των Επαρχιακών Διοικήσεων

Οι Επαρχιακές Διοικήσεις ασχολούνται με μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την καθημερινή ζωή του πολίτη, στα πλαίσια του ρόλου τους για αποκέντρωση της κρατικής εξουσίας. Γι΄ αυτό ένας από τους σημαντικότερους στόχους των Επαρχιακών Διοικήσεων είναι η γρήγορη, αποτελεσματική και αντικειμενική εξυπηρέτηση των πολιτών. Στην ιστοσελίδα καταχωρούνται όλες οι υπηρεσίες που προσφέρει η Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας και τις ενέργειες που χρειάζονται για να είναι δυνατή η έγκαιρη και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τις Επαρχιακές Διοικήσεις είναι:

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

1. Αίτηση για έκδοση Πρώτου Διαβατηρίου
2. Ανανέωση διαβατηρίου
3. Ατομικά Ταξιδιωτικά έγγραφα
4. Εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο
5. Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας εκλογέα
6. Αλλαγή ονόματος εκλογέα και άλλων στοιχείων
7. Απώλεια εκλογικού βιβλιαρίου
6. Φθορά εκλογικού βιβλιαρίου
7. Προσθήκη σελίδων
8. Έκδοση Πιστοποιητικών Γεννήσεως/Θανάτου
9. Καθυστερημένες εγγραφές γεννήσεων
10. Καθυστερημένες εγγραφές θανάτου
11 Επανέκδοση πιστοποιητικών γεννήσεως/θανάτου
12 Αλλαγές ονομάτων και επιθέτων
13. Επανέκδοση προξενικών πιστοποιητικών γεννήσεως
14. Έκδοση/Αντικατάσταση Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας
15. Έκδοση/Αντικατάσταση προσφυγικής ταυτότητας


ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
1. Αυτοστέγαση Εκτοπισθέντων σε ιδιόκτητα οικόπεδα
2. Αυτοστέγαση σε Κυβερνητικά οικόπεδα σε Συνοικισμούς Αυτοστέγασης
3. Επιχορήγηση σε εκτοπισθέντες για αγορά έτοιμης κατοικίας/διαμερίσματος
4. Παραχώρηση βοήθειας για επιδιορθώσεις σε κατοικίες συνοικισμών αυτοστεγάσεως
5. Κρατικά οικόπεδα σε πτωχές οικογένειες
6. Στεγαστικό Σχέδιο για ενθάρρυνση νεαρών ζευγαριών να παραμείνουν σε ακριτικές κοινότητες (παγοποιημένο)
7. Στεγαστικό Σχέδιο αναζωογόνησης ακριτικών περιοχών (Αγίου Δομετίου και Λευκωσίας)(παγοποιημένο)


ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
1. Έκδοση άδειας οικοδομής
2. Πιστοποιητικά Εγκρίσεως
3. Άδεια διαχωρισμού οικοπέδων
4. Πιστοποιητικό εγκρίσεως διαχωρισμού
5. Ανανέωση άδειας οικοδομής και διαχωρισμού
6. Άδεια διαίρεσης οικοδομών
7. Έκδοση Αντιγράφου Άδειας οικοδομής/Διαχωρισμού
8. Άδεια Κατεδάφισης
9. Άδεια ανέγερσης πρατηρίου πετρελαιοειδών
10.Βεβαίωση για Φωτοβολταϊκά συστήματα μέχρι 20kw
11.Διαχείριση παραπόνων


ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ/ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
1.Σύσταση/διάλυση Αρδευτικών Τμημάτων/Συνδέσμων
2.Έλεγχος λογαριασμών Αρδευτικών Τμήμάτων/Συνδέσμων
3.Εκλογές Αρδευτικών Επιτροπών


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2017-2020 (ΔΗΜΟΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ)
1.Σχέδιο υλοποίησης έργων υποδομής των Δήμων Λευκωσίας - Αγ.Δομετίου με κρατική χορηγία.
2. Σχέδιο αναζωογόνησης πράσινης γραμμής Λευκωσίας Δήμος Λευκωσίας και Αγίου Δομετίου - Ιδιωτικές Αναπτύξεις/Εξωραισμός καταστημάτων.ΑΔΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1. Έκδοση/Ανανέωση άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών και έγκριση μεταπωλητών
2. Έκδοση/Ανανέωση άδειας
εκπομπής ήχου


ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ/ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
1. Άδεια λειτουργίας μηχανών παιχνιδιού ψυχαγωγίας
2. Άδεια λειτουργίας καζαντί


ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Τ/Κ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
1. Διάθεση Τ/Κ οικιών
2. Διάθεση Τ/Κ υποστατικών και ανοικτών χώρων για επαγγελματική στέγη
3. Διάθεση Τ/Κ γης για γεωργοκτηνοτροφικούς σκοπούς


ΣΩΜΑΤΕΙΑ/ΙΔΡΥΜΑΤΑ/ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ/ΕΝΩΣΕΙΣ
1. Εγγραφή/Διάλυση Σωματείων/Ιδρυμάτων/Ομοσπονδιών και Ενώσεων.
2.Έγκριση τροποποιημένων Καταστατικών Σωματείων/Ιδρυμάτων/Ομοσπονδιών και Ενώσεων


ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
1. Απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας από Αλλοδαπούς
2. Απόκτηση Κυπριακής Ιθαγένειας λόγω γάμου με Κύπριο πολίτη.


ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
1. Διορισμός πιστοποιούντος υπαλλήλου
2. Πιστοποίηση υπογραφών πιστοποιούντων υπαλλήλων


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ
1.Σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης
2.Τόπος Σύναψης Πολιτικής Συμβίωησης
3.Λύση Πολιτικής Συμβίωσης


ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΑΝΩΝ

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Σχέδιο Αγροτικής Πολιτικής για την ηλεκτροδότηση κατοικιών σε αγροτικές περιοχές


ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα