Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο ΕσωτερικώνΤΟΜΕΑΣ
ΟΔΩΝ & ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Εφαρμογή του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου,των σχετικών Κανονισμών και το συντονισμό των Οικοδομικών Αρχών ως προς την απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των οικοδομών
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΤΟΜΕΑΣ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Εφαρμογή των Κανονισμών και την
εποπτεία της αγοράς του τομέα των
δομικών προϊόντων των δομικών κατασκευών

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα