Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών


Επισκεφθείτε εδώ την Ιστοσελίδα της Πολιτικής Άμυνας


Κύρια αποστολή της Δύναμης είναι η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση φυσικών ή ανθρωπογενών συμφορών, το μέγεθος των οποίων μπορεί να προκαλέσει κινδύνους για τη ζωή και την ευημερία των πολιτών ή εκτεταμένες καταστροφές στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους της Δημοκρατίας. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν σειρά ενεργειών για πρόληψη, προπαρασκευή, ανταπόκριση, σχεδίαση, εκπαίδευση ή και περιορισμό των επιπτώσεων των συμφορών. Επιπρόσθετα, η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας έχει την ευθύνη της προστασίας των πολιτών σε περιόδους εχθροπραξιών.Χρήσιμες Συνδέσεις

Έντυπα


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα