Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

Η Αποστολή μας
Προώθηση βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης μέσω ολοκληρωμένης οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής στρατηγικής, κατά τρόπο που να προάγεται πάντοτε η ασφάλεια και η ποιότητα ζωής των πολιτών.

Το Όραμά μας
Οι πόλεις και κοινότητες μας να καταστούν πιο βιώσιμες και πιο φιλικές μέσω ισόρροπης ανάπτυξης, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής, προστατεύοντας και αναδεικνύοντας τον φυσικό μας πλούτο και πολιτιστική κληρονομιά και ενισχύοντας την οικονομία του τόπου, την ασφάλεια των πολιτών και την κοινωνική συνοχή.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα