Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

Η κατάρτιση και η υλοποίηση των Στρατηγικών Σχεδίων (ΣΣ) διέπονται θεσμικά από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο Ν.20(I)/2014 και τους περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Κανονισμούς του 2016 (Κ.Δ.Π.297/2016).

Το Στρατηγικό Σχέδιο καθορίζει την αποστολή, το όραμα και τις αξίες του Υπουργείου, με βασικό σκοπό να επιτευχθούν οι Στρατηγικές Επιδιώξεις του, μέσω των Τμημάτων και Υπηρεσιών του. Περιλαμβάνει την επιλογή στόχων (συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί και ρεαλιστικοί) και εκπονείται στη Βάση Δραστηριοτήτων, κατά την περίοδο ετοιμασίας και υποβολής του Προϋπολογισμού και αντικατοπτρίζει την πορεία του Υπουργείου για την επικείμενη τριετία που ακολουθεί.

Το Στρατηγικό Σχέδιο είναι ένας «οδικός χάρτης» όπου εισάγονται σύγχρονες αρχές, στη βάση διεθνών πρακτικών, για μετατροπή του Προϋπολογισμού εισροών, σε Προϋπολογισμό εκροών και μετρήσιμων αποτελεσμάτων, παρέχοντας έτσι την ευελιξία στα Υπουργεία να καθορίζουν τις προτεραιότητες τους και να διαχειρίζονται τους οικονομικούς πόρους που τους παραχωρούνται (οροφές δαπανών) αποδοτικά και με διαφάνεια για την επίτευξη των Στόχων τους.

Μέσω του συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης των Στρατηγικών Σχεδίων, παρέχεται η δυνατότητα στα Υπουργεία να αξιολογούν περιοδικά την πρόοδο, σε σχέση με το πλάνο και να κάνουν αλλαγές ή προσαρμογές, ως απάντηση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Πιο κάτω, θα βρείτε το Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την περίοδο 2024-2026.
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat  Στρατηγικό Σχέδιο ΥΠΕΣ 2024-2026.pdfΠίσω στην προηγούμενη σελίδα