Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
18/08/2022

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την απέλαση οικογένειας από τη Γεωργία

18-08-2022 17:29

Σε σχέση με την υπόθεση της απέλασης οικογένειας από τη Γεωργία για την οποία η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού δημοσιοποίησε σχετική επιστολή, το Υπουργείο Εσωτερικών διευκρινίζει τα εξής:

Το ζεύγος των δυο Γεωργιανών εισήλθε παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία το 2005 και τόσο το αίτημά τους για διεθνή προστασία όσο και η προσφυγή τους στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων, αλλά και η αίτησή τους στο Ανώτατο Δικαστήριο για έκδοση προνομιακού διατάγματος φύσεως Habeas Corpus, απορρίφθηκαν. Το ζεύγος κατά τη διάρκεια της παράνομης παραμονής του στη Δημοκρατία απέκτησε ένα παιδί.

Η οικογένεια παρέμεινε παράνομα στη χώρα χωρίς να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια για νομιμοποίηση της παραμονής της, παρά τις επανειλημμένες ευκαιρίες και συστάσεις που της δόθηκαν προς τούτο. Στα πλαίσια των ευκαιριών που τους δόθηκαν περιλαμβάνεται και η αναστολή της κράτησης του πατέρα με την προϋπόθεση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τον εθελούσιο επαναπατρισμό της οικογένειας, πράγμα που δεν έπραξε σε κανένα στάδιο της πολύχρονης παράνομης παραμονής τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα, το σύνολο των αρνητικών αποφάσεων των διοικητικών οργάνων αλλά και το συμφέρον του παιδιού, το Υπουργείο Εσωτερικών μερίμνησε για την έκδοση των αναγκαίων ταξιδιωτικών εγγράφων για το σύνολο των μελών της οικογένειας, ώστε όλοι να αναχωρήσουν από τη Δημοκρατία προς τη χώρα καταγωγής τους.

/ΣΧ


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα