Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

4.1.6 ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΟΝΤΩΝ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΟΝΤΩΝ


Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 3/7/2019, το αναθεωρημένο σχέδιο παροχής οικονομικής ενίσχυσης για στέγαση εκτοπισθέντων και παθόντων το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή στις 4/7/2019, το οποίο καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τα στεγαστικά σχέδια.


Με το αναθεωρημένο σχέδιο:
- Αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια,
- Αυξάνεται η οικονομική ενίσχυση που δίδεται στους δικαιούχους,
- Αυξάνεται η οικονομική ενίσχυση που παρέχεται για επιδιορθώσεις κατοικιών,
- Εισάγεται περιορισμός στο εμβαδό των κατοικιών όπου πλέον δεν μπορεί να ξεπερνά τα 250 τμ.,
- Οικίες με πισίνες δεν είναι επιλέξιμες στο σχέδιο, και
- Εισάγονται απλοποιημένες διαδικασίες για επιτάχυνση του χρόνου εξέτασης και έγκρισης των αιτήσεων.


 Δικαιούχοι
Με τα νέα αναθεωρημένα κριτήρια, αίτηση θα μπορούν να υποβάλουν πλέον μόνο πρόσωπα τα οποία αποδεδειγμένα διαθέτουν ικανοποιητικούς πόρους για απόκτηση κατοικίας και επομένως είναι πραγματικά σε θέση να αξιοποιήσουν την οικονομική βοήθεια που θα τους δοθεί για απόκτηση στέγης.


 Υφιστάμενες αιτήσεις
Υφιστάμενες αιτήσεις, δηλ. αιτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν πριν τις 4 Ιουλίου 2019, οι οποίες πληρούν τα νέα κριτήρια, δηλ. οι αιτητές έχουν ήδη αγοράσει, ανεγείρει ή διαθέτουν επαρκείς πόρους και υποβάλλουν τα απαιτούμενα έγγραφα, θα αναβαθμίζονται και οι αιτήσεις τους πλέον θα εξετάζονται με βάση τα νέα κριτήρια όπου το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης είναι αυξημένο. Διευκρινίζεται ότι δεν θα χρειασθεί η υποβολή νέας αίτησης. Σημειώνεται ότι για τις υφιστάμενες αιτήσεις,δεν θα λαμβάνονται υπόψη οι όροι που αφορούν το εμβαδό της κατοικίας και την κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής.
Παρόμοια ρύθμιση θα ακολουθηθεί και για τις ήδη εγκριθείσες αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα οποιοδήποτε ποσό. Συνεπώς, οι αιτήσεις αυτές θα πάρουν τη νέα αυξημένη ενίσχυση με μόνη προϋπόθεση ότι θα δοθούν οι απαραίτητες βεβαιώσεις.


Όσοι από τους υφιστάμενους αιτητές δεν είναι σε θέση να αποδείξουν ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους θα εξετάζονται με βάση τα υφιστάμενα κριτήρια. Κατά συνέπεια κανένας αιτητής δεν θα απωλέσει οποιοδήποτε δικαίωμα.
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 3-7-2019.pdfΠίσω στην προηγούμενη σελίδα