Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
19/10/2022

Παρέμβαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του νέου συστήματος ηλεκτρονικής εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο

19-10-2022 13:45

Σήμερα βρισκόμαστε εδώ με τον συνάδελφο Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκο Κόκκινο για να παρουσιάσουμε ακόμα μία μεταρρύθμιση της Κυβέρνησής μας. Το νέο σύστημα ηλεκτρονικής εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο, το οποίο αποτελεί μια νέα, καινοτόμο παροχή ηλεκτρονικής υπηρεσίας, με πολλαπλά οφέλη και μηνύματα ιδιαίτερα προς την κατεύθυνση των νέων ανθρώπων.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, με τη συνεργασία και σημαντική συμβολή του αρμόδιου Υφυπουργείου, προχώρησε σε σταδιακή ανάπτυξη του συστήματος, το οποίο για εμάς αποτελεί μια αξιόλογη μεταρρυθμιστική προσπάθεια μετάβασης στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε ό,τι αφορά στη διαδικασία κατάρτισης του εκλογικού καταλόγου, με στόχο πάντοτε την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Η εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης υλοποιείται τμηματικά και σε φάσεις.

(α) H πρώτη φάση, η οποία εφαρμόζεται για τις επερχόμενες Προεδρικές Εκλογές του 2023, τίθεται σε εφαρμογή από αύριο 20 Οκτωβρίου. Υποστηρίζει την υποβολή αίτησης για πρώτη εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο για άτομα ηλικιών 18-25 ετών, καθώς και των ατόμων που συμπληρώνουν τα 18 έτη μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής των επικείμενων Εκλογών, δηλαδή μέχρι τις 05.02.2023.

Η διαδικασία εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο για τις ηλικίες αυτές θα γίνεται μόνο με έλεγχο της κυπριακής υπηκοότητας, αλλά και επαλήθευση της ηλικίας, και θα καλύπτει και πρόσωπα που πιθανόν να διαμένουν προσωρινά στο εξωτερικό λόγω σπουδών, δηλαδή τους φοιτητές μας.

Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης έχουν επιπλέον και Τουρκοκύπριοι κάτοχοι δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι γονείς των οποίων είναι ήδη εγγεγραμμένοι στον μόνιμο εκλογικό κατάλογο.

(β) Η δεύτερη φάση ανάπτυξης του συστήματος θα ολοκληρωθεί πριν τις Ευρωεκλογές και τις Εκλογές Ανάδειξης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα διεξαχθούν τον Μάιο 2024, και θα περιλάβει και την κατηγορία πολιτών με ηλικία άνω των 25 ετών για τους οποίους απαιτούνται πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία που θα πιστοποιούν την εξάμηνη παραμονή τους στη Δημοκρατία πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Παράλληλα θα προωθηθεί και η σύζευξη του συστήματος ηλεκτρονικής εγγραφής με τη βάση δεδομένων του συστήματος των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για διευκόλυνση της διαδικασίας αυτόματης πιστοποίησης.

Αυτή η φάση θα περιλάβει και την εξυπηρέτηση των περιπτώσεων που επιθυμούν τη μεταφορά των εκλογικών τους δικαιωμάτων λόγω αλλαγής διεύθυνσης, καθώς και τις περιπτώσεις των Τουρκοκυπρίων που αποδεδειγμένα διαμένουν στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές.

Κύριες και κύριοι,

Στον αντίποδα της αδιαφορίας που καταγράφεται και της απαξίωσης ιδιαίτερα των νέων απέναντι στις εκλογικές διεργασίες, αλλά και της πτωτικής τάσης για εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους, το Υπουργείο Εσωτερικών προβαίνει σε σειρά ενεργειών, τόσο για την ευαισθητοποίηση των νέων μέσω διαφημιστικών εκστρατειών, όσο και μέσω της ηλεκτρονικής εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους που παρουσιάζουμε σήμερα από κοινού με το Υφυπουργείο Καινοτομίας.

Η προσπάθεια της Κυβέρνησης είναι να οδηγήσουμε τη χώρα μας στη νέα εποχή με εκσυγχρονιστικές τάσεις, και στην προσπάθεια αυτή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι αναντίλεκτα μια από τις βασικές συνιστώσες για μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά και του διοικητικού κόστους. Πάνω από όλα όμως, στοχεύει στη μείωση της αποχής και βεβαίως στην καλύτερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των πολιτών.

Είμαι βέβαιος ότι οι νέοι μας θα αξιοποιήσουν το νέο αυτό εργαλείο, για μια πιο απλή, εύκολη, και γρήγορη διαδικασία εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο, ούτως ώστε τον Φεβρουάριο του 2023 να συμμετέχουν στις εκλογές ασκώντας το εκλογικό τους δικαίωμα.

Σημειώνουμε ότι ο αριθμός των Κυπρίων πολιτών ηλικίας 18-25 ανέρχεται σήμερα στις 69.855, εκ των οποίων 35.746 έχουν ήδη εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο, αλλά ένας πολύ σημαντικός αριθμός 33.618 (ποσοστό 48,13%), δεν το έχουν πράξει μέχρι στιγμής και σε αυτούς κυρίως απευθυνόμαστε και στοχεύουμε.

Ως Υπουργείο Εσωτερικών, θεωρούμε ότι με την εισαγωγή της δυνατότητας για ηλεκτρονική υποβολή αίτησης θα αντιστρέψουμε την τάση για νέες εγγραφές στον εκλογικό κατάλογο, και κατ’ επέκταση τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία.

Να πω βέβαια ότι η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο λειτουργεί ταυτόχρονα με τη διατήρηση της έντυπης υποβολή αίτησης εγγραφής. Οι πολίτες μπορούν να εξασφαλίσουν τα σχετικά έντυπα εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους από τα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων, από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, τα Κέντρα Πολίτη (Κυπριακά Ταχυδρομεία), αλλά και από την Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών στο Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ μπορούν επίσης να τα εκτυπώσουν και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στη διεύθυνση www.elections.gov.cy.

Η τελευταία ημέρα υποβολής της αίτησης για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο θα είναι η 27η Δεκεμβρίου 2022. Μετά την πιο πάνω ημερομηνία, δεν θα μπορεί να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε νέα εγγραφή ή/ και αλλαγή στον εκλογικό κατάλογο.

Ως εκ τούτου, προτρέπουμε τους δικαιούχους να προβούν έγκαιρα στην εγγραφή τους, ώστε να μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Κύριες και κύριοι,

Θέλω καταληκτικά να ευχαριστήσω τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών Δρ. Κώστα Κωνσταντίνου, αλλά και τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Εκλογών κ. Μενέλαο Βασιλείου καθώς και το προσωπικό της Υπηρεσίας Εκλογών για την προσπάθεια που κατέβαλαν ώστε να γίνει πράξη η μετάβαση στην ηλεκτρονική εγγραφή. Θέλω όμως ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Υφυπουργό Ψηφιακής Πολιτικής και το προσωπικό του Υφυπουργείου του, που ολοκλήρωσε με επιτυχία και εντός χρονοδιαγραμμάτων αυτό το έργο.

Από αύριο, λοιπόν, 20 Οκτωβρίου 2022, εισερχόμαστε στη νέα εποχή για τις εκλογές στην Κυπριακή Δημοκρατία, με τη μετάβαση στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, και εγκαινιάζουμε την Α’ φάση της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στους εκλογικούς καταλόγους μέσω της διεύθυνσης www.elections.gov.cy.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Για την παρουσίαση πατείστε εδώ.

(ΕΦυς/ΕΠ/ΣΧ)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα