Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
16/11/2022

Απάντηση Eπάρχου Λάρνακας σε σημερινό δημοσίευμα για το EastMed

16-11-2022 16:50

Αναφορικά με δημοσίευμα στον ημερήσιο τύπο, με τίτλο «Δεν θέλουν τον EastMed στο Βασιλικό», ο Έπαρχος Λάρνακας πληροφορεί, πως γίνεται επιλεκτική και αποσπασματική αναφορά σε επιστολή του προς τον Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος και περαιτέρω, πως ο τίτλος του εν λόγω δημοσιεύματος, καθώς επίσης και η αναφορά του στον ίδιο, ουδόλως ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αναφέρει περαιτέρω, πως το Γραφείο του δεν διαφοροποιείται από τα πορίσματα / εισηγήσεις της Τεχνικής Μελέτης και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Σημειώνει επίσης, πως η θετική συμβολή του Γραφείου του Επάρχου, σε σχέση με την έλευση του φυσικού αερίου και προώθησή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του EastMed από το Ισραήλ – Κύπρο – Ελλάδα – Ιταλία, αποδεικνύεται από τη συμβολή του στη ψήφιση Νομοθεσίας για καταβολή τέλους από τις Εταιρείες Πετρελαιοειδών και Υδρογονανθράκων, προς όφελος των εννέα κοινοτήτων της περιοχής Βασιλικού και την έκδοση της σχετικής άδειας οικοδομής για την εγκατάσταση γραφείων και άλλων υποδομών της Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Φυσικού Αερίου (ΕΤΥΦΑ).

Τέλος διευκρινίζει, πως δεν έχουν υποβληθεί στο Γραφείο του οποιεσδήποτε αιτήσεις για εξασφάλιση άδειας οικοδομής, που να έχουν σχέση με τον EastMed.

(ΕΦυς)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα