Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

8.3 Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών
Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών


Το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει το κοινό ότι η ημερομηνία έναρξης του Στεγαστικού Σχεδίου Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών ορίζεται η 3η Ιουνίου 2024.

Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή οικονομικής ενίσχυσης για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση σε περιοχές που ισχύει το Σχέδιο. Το Σχέδιο καλύπτει συνολικά 279 κοινότητες/περιοχές που καθορίζονται ως ακριτικές, ορεινές και μειονεκτικές βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

Η ενίσχυση ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης για απόκτηση κατοικίας, με κατώτατο όριο συνολικής δαπάνης τις €20.000. Το ανώτατο όριο ενίσχυσης (50% συνολικής δαπάνης) εξαρτάται από την σύνθεση της οικογένειας καθώς και από την κοινότητα/περιοχή στην οποία αποκτάται η κατοικία, με μέγιστα ποσά τα ακόλουθα:

  - Μονήρες άτομο μέχρι €35.000
  - Ζεύγος μέχρι €45.000
  - Νεαρό Ζεύγος (να μην έχει κλείσει το 41ο έτος της ηλικίας του κανένα από τα δύο μέλη του ζεύγους κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης) μέχρι €60.000
  - Οικογένεια με τέκνα (περιλαμβανομένης μονογονεϊκής οικογένειας) μέχρι €50.000
  - Νεαρή οικογένεια με τέκνα (περιλαμβανομένης νεαρής μονογονεϊκής οικογένειας) - να μην έχει κλείσει το 41ο έτος της ηλικίας του κανένα από τα μέλη της οικογένειας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, μέχρι €65.000
  - Πολύτεκνοι (4 και άνω τέκνα), μέχρι €70.000
   · Άτομα με αναπηρία πρόσθετο ποσό μέχρι €10.000 για κατασκευές

   · Για ειδικές κατασκευές, για σκοπούς ασφάλειας και επαρκούς στήριξης της κατοικίας λόγω μορφολογίας ή και κλίσης εδάφους, πρόσθετο ποσό μέχρι €25.000 (αναλόγως περιοχής).


  Η ημερομηνία απόκτησης της ιδιόκτητης κατοικίας πρέπει να είναι η ίδια ή μεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2024. Ημερομηνία απόκτησης θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης των σχετικών εγγράφων στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, με εξαιρέσεις και επεξηγήσεις ως η αναφορά στον οδηγό του Σχεδίου.

  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις, προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι, τα οποία παρατίθενται αναλυτικά στον οδηγό του Σχεδίου.

  Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την 3η Ιουνίου 2024 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στις Επαρχιακές Διοικήσεις, ανάλογα με την περιοχή. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία παραλαβής αίτησης λαμβάνεται υπόψη και καταχωρείται ως η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για σκοπούς κατάταξης σε σειρά προτεραιότητας για έγκριση. Λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση όσοι αξιολογήθηκαν θετικά και νοουμένου ότι υπάρχουν οι αναγκαίες πιστώσεις.

  Το Σχέδιο, οι κατάλογοι των επιλέξιμων περιοχών, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων και τα έντυπα υποβολής αιτήσεων είναι αναρτημένα πιο κάτω.

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλέφωνα της Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών 22867612 και 22867842 καθώς και στα πιο κάτω τηλέφωνα:
      ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΟΝΟΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΑΤΟΜΟΥΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
      ΛευκωσίαΜάριος Μιχαήλ

      Άντης Χατζηχάννας

      22804201

      22804120

      ΛεμεσόςΤροοδία Γεωργίου25806509
      ΛάρνακαΝεκταρία Λοϊζίδη

      Γαβριλιάνα Ευσταθίου

      24801888

      24801887

      ΠάφοςΛουΐζα Ανδρέου 26801145
      ΑμμόχωστοςΝίκος Φασαρίας

      Γεωργία Ττάκκα

      23200904

      23200939  Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Οδηγός Σχεδίου 2024.pdf
  Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Παράρτημα Β - Κατάλογος Περιοχών και Οδών 2024.pdf
  Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Πίνακας Β1 - Κατάλογος Οδών Δήμου Λευκωσίας 2024.pdf
  Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Παράρτημα Γ - Έντυπο Υποβολής Αίτησης 2024.pdf
  Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Παράρτημα Δ - Έντυπο Αξιολόγησης Αίτησης 2024.pdf
  Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Παράρτημα Ε - Συμφωνία Παροχής Οικονομικής Ενίσχυσης 2024.pdf  Πίσω στην προηγούμενη σελίδα