Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
03/11/2022 10:27:09 AM

Ανακοίνωση Υπουργείου Εσωτερικών- Εντατικοποίηση της εφαρμογής της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

03-11-2022 09:45

Η τριήμερη επίσκεψη στην Κύπρο του κ. Ιωάννη Καραγιάννη, Γενικού Διευθυντή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και εμπειρογνώμονα συντονιστή για παροχή τεχνογνωσίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, για θέματα μεταρρύθμισης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σηματοδοτεί την εντατικοποίηση των προσπαθειών του Υπουργείου Εσωτερικών για την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των προνοιών της νέας νομοθεσίας, που αφορούν στη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η επίσκεψη, η οποία άρχισε την 31η Οκτωβρίου 2022 και συνοδεύτηκε με σειρά επαφών και συσκέψεων με όλους τους εμπλεκόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση φορείς, εμπίπτει στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, στη βάση του Μνημονίου Συνεργασίας, που υπεγράφη μεταξύ των Υπουργών Εσωτερικών Κύπρου και Ελλάδας, για την ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή της μεταρρύθμισης.

Ο Έλληνας εμπειρογνώμονας, πέραν της συνάντησης του με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Νίκο Νουρή, χθες, με τον οποίο συζήτησαν θέματα πολιτικής, είχε συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών Δρ. Κώστα Α. Κωνσταντίνου, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Έπαρχο Κερύνειας κ. Αντώνη Οικονομίδη και λειτουργούς του Υπουργείου Εσωτερικών. Η συνάντηση καθόρισε τα επόμενα βήματα και τις τεχνικές λεπτομέρειες της συνεργασίας με την Ελληνική Κυβέρνηση.

Ο κ. Καραγιάννης είχε, μεταξύ άλλων, και διαδοχικές επαφές με τους Προέδρους και μέλη των Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων Κύπρου, ενώ παρακάθισε και σε Συνεδρία της Κεντρικής Συμβουλευτικής Επιτροπής.

(ΕΦυς)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα