Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
08/03/2022 09:24:51 AM

Νέα διαδικασία για την συλλογή αναλωσίμων ειδών για σκοπούς εράνουΟ Υπουργός Εσωτερικών έχει εκδόσει διάταγμα με βάση το οποίο καθορίζεται η διαδικασία συλλογής αναλωσίμων ειδών για σκοπούς εράνους. Επειδή αυτές τις ημέρες λαμβάνουμε διάφορα τηλεφωνήματα για συλλογή αναλωσίμων ειδών (τρόφιμα, παιγνίδια) για την Ουκρανία, το Υπουργείο Εσωτερικών διευκρινίζει ότι θα πρέπει να ακολουθηθούν οι πρόνοιες του διατάγματος Κ.Δ.Π. 73/2022


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα