Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

8 Στεγαστική Πολιτική
Στεγαστική πολιτική


Το Υπουργείο Εσωτερικών, με στόχο μια ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική, διαμορφώνει και αξιολογεί σχέδια και δράσεις, τα οποία θα ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες των πολιτών.

Οι πολιτικές για τη στεγαστική πολιτική:

  • Στεγαστικά Σχέδια για Αναζωογόνηση υπαίθρου, ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών
Παροχή οικονομική ενίσχυσης για απόκτηση κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση, σε περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προκλήσεις, όπως ορεινές, ακριτικές και μειονεκτικές περιοχές, καθώς και σε συγκεκριμένες περιοχές της υπαίθρου.

  • Στεγαστικό σχέδιο απόκτησης ιδιόκτητης κατοικίας στην εντός των τειχών Λευκωσία

Παροχή οικονομικής ενίσχυσης για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας, με απώτερο σκοπό την αναβίωση και κοινωνική και οικονομική αναβάθμισή της.

  • Πολεοδομικά κίνητρα
Πολεοδομικά κίνητρα με σκοπό τη δημιουργία κατάλληλων και ελκυστικών συνθηκών για την προαγωγή παραγωγής οικονομικά προσιτής κατοικίας.

Προσφυγική Στεγαστική Πολιτική και στήριξη Προσφύγων
  • Σχέδιο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για εκτοπισθέντες, διαμένοντες σε Κυβερνητικούς Οικισμούς
Το Σχέδιο «ΚτίΖΩ», αποσκοπεί στη διαχείριση του ζητήματος στατικής/ αντισεισμικής επάρκειας 358 υφιστάμενων πολυκατοικιών των Κυβερνητικών Οικισμών Στέγασης Εκτοπισθέντων (αναδόμηση και επιδιόρθωση πολυκατοικιών).Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως διαθέτει επίσης προγράμματα για αναδόμηση, ενίσχυση, βελτίωση των κτηρίων, τοποθέτηση ανελκυστήρων και ραμπών σε κυβερνητικούς οικισμούς.
  • Στεγαστικά Σχέδια για εκτοπισθέντες Υπηρεσίας Μέριμνα και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων
- Σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας για αγορά διαμερίσματος/ κατοικίας.
- Σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας για αυτοστέγαση σε ιδιόκτητο οικόπεδο.
- Σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας για επιδιόρθωση ιδιόκτητης κατοικίας.
Για περισσότερα πατήστε εδώ
  • Διαχείριση των Τουρκοκυπριακών Περιουσιών
Με βάση τους περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και άλλα θέματα)(Προσωρινές Διατάξεις) Νόμους Αρ.139/91 έως 68(Ι)/2012, ο Υπουργός Εσωτερικών, ως Κηδεμόνας Τ/Κ Περιουσιών, διαχειρίζεται τις Τ/Κ περιουσίες, με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών των προσφύγων, με την προσωρινή διάθεσή τους και, παράλληλα, προστατεύει ή/ και μεριμνά για να μην παραβλάπτονται τα δικαιώματα των Τ/Κ ιδιοκτητών, μέχρι τη λήξη της έκρυθμης κατάστασης που δημιουργήθηκε λόγω της τουρκικής εισβολής του 1974.
Για περισσότερα πατήστε εδώ
  • Στεγαστικά Σχέδια Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Στεγαστικά Σχέδια του ΚΟΑΓ πατήστε εδώ
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα