Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
06/04/2024

Χαιρετισμός Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην 35η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Κοινοτήτων ΚύπρουΣας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σας να βρεθώ ανάμεσά σας σήμερα, στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, και που μου δίνετε την ευκαιρία να μεταφέρω τις ειλικρινείς ευχαριστίες της Κυβέρνησης για το έργο που επιτελείτε διαχρονικά, προάγοντας τη σημασία των τοπικών κοινωνιών. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι μετά τις Εκλογές, είναι προσωπική μου δέσμευση ότι θα δώσουμε έμφαση στα υπόλοιπα σημαντικά θέματα, τα οποία πρέπει να επιλυθούν.

Η φετινή είναι η τελευταία Γενική Συνέλευση της Ένωσης που πραγματοποιείται με την παρούσα σύνθεση. Ενόψει της εφαρμογής της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μιας μεταρρύθμισης πολυαναμενόμενης, ριζικής και φιλόδοξης, αναμένουμε ότι θα υπάρξει σημαντική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του θεσμού των Τοπικών Αρχών. Είναι άλλωστε κοινή μας επιδίωξη να προσδώσουμε στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης τον πρωταγωνιστικό ρόλο που τους αξίζει.

Στόχος μας με τις προωθούμενες αλλαγές είναι να βοηθήσουμε τις τοπικές κοινότητες να αναπτυχθούν αποδοτικά μέσα από τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών και την αξιοποίηση των ευκαιριών που μας προσφέρονται για άντληση ευρωπαϊκών κονδυλίων, με την προώθηση προγραμμάτων που ενισχύουν τομείς όπως το περιβάλλον, η ψηφιακή μετάβαση και ο αγροτουρισμός. Στο επίκεντρο του όλου εγχειρήματος βρίσκεται φυσικά ο πολίτης και η ποιοτικότερη διαβίωσή του.

Φίλες και Φίλοι,

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης έχει μπει πλέον στην τελική ευθεία. Όπως αναμένετο, οι διεργασίες πλέον εντατικοποιούνται, ώστε μέχρι την 1η Ιουλίου να έχουν ολοκληρωθεί κατά το δυνατό περισσότερες εκκρεμότητες και η συμπλεγματοποίηση των Κοινοτήτων να γίνει ομαλά και χωρίς μεγάλα προβλήματα. Με ικανοποίηση, αγαπητέ Αντρέα, φίλες και φίλοι Πρόεδροι των Κοινοτικών Συμβουλίων, διαπιστώνω ότι η προετοιμασία των Κοινοτήτων προχωρά σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί, με την καθοδήγηση και τη βοήθεια από την Ένωση Κοινοτήτων και οφείλω να σας συγχαρώ για αυτό.

Από πλευράς Υπουργείου Εσωτερικών, όπως γνωρίζετε, εργαζόμαστε το ίδιο εντατικά, επικουρώντας τη δική σας προσπάθεια. Πιο συγκεκριμένα, έχουν ετοιμαστεί τρία διαφορετικά οργανογράμματα για τα 30 νέα Συμπλέγματα Παροχής Υπηρεσιών, βάσει κατηγοριοποίησης που στηρίχθηκε σε συγκεκριμένα και μετρήσιμα κριτήρια. Επιπλέον, έχουν εκπονηθεί τα νέα πρότυπα Προϋπολογισμού τόσο για τις Κοινότητες, όσο και για τα Συμπλέγματα Υπηρεσιών Κοινοτήτων, που θα χρησιμοποιηθούν ως οδηγός για την ετοιμασία του Προϋπολογισμού τους για το δεύτερο εξάμηνο του 2024. Παράλληλα, ετοιμάζονται νέα πρότυπα Σχέδια Υπηρεσίας για όλες τις θέσεις του οργανογράμματος.

Είμαι, επίσης, στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι έχει μόλις πρόσφατα εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο πρόταση που έχω καταθέσει, με την οποία ενισχύονται οικονομικά οι 287 Κοινότητες που παραμένουν μετά την 1η Ιουλίου, με ποσό ύψους €4,5 εκ.. Το ποσό αυτό αφορούσε το μέρος της κρατικής χορηγίας προς τα 63 Κοινοτικά Συμβούλια, τα οποία συνενώνονται με τους Δήμους, ενώ, παράλληλα, καθορίστηκε ετήσια κρατική χορηγία προς τα Συμπλέγματα Παροχής Υπηρεσιών Κοινοτήτων, ύψους €3 εκ. περίπου, που σκοπό έχει να καλύπτει τη μισθοδοσία των πρόσθετων υπαλλήλων, που θα χρειαστεί να προσληφθούν στα 30 Συμπλέγματα.

Τέλος, κατόπιν στενής διαβούλευσης με την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, έχει κατατεθεί στην Βουλή των Αντιπροσώπων τροποποιητικό νομοσχέδιο του περί Κοινοτήτων Νόμου, το οποίο σκοπό έχει να βελτιώσει το νομοθετικό πλαίσιο δράσης και λειτουργίας τόσο των Κοινοτήτων, όσο και των Συμπλεγμάτων Παροχής Υπηρεσιών.

Κυρίες και Κύριοι,

Το Υπουργείο Εσωτερικών συνεχίζει αδιάλειπτα την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και έργων υποδομής στις αγροτικές περιοχές, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδεται στην ώθηση της ανάκαμψης και την ανάπτυξη της υπαίθρου και των ορεινών περιοχών.

Στόχος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών που διαμένουν στις Κοινότητες, ο εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών με αξιοποίηση όλων των σύγχρονων μέσων που παρέχει η τεχνολογία και εν τέλει η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και των ανέσεων του πληθυσμού της υπαίθρου. Με στοχευμένες ενέργειες, επιδιώκουμε τη μείωση του φαινομένου της αστυφιλίας και την αποτροπή της εγκατάλειψης της υπαίθρου, τη διατήρηση του υφιστάμενου πληθυσμού στις Κοινότητες και την προσέλκυση νέων κατοίκων και δη νεαρών οικογενειών και ατόμων στις περιοχές της υπαίθρου για την αναζωογόνησή τους.

Πιστεύοντας πως μόνο μέσα από την επαφή με τους ίδιους τους επηρεαζόμενους μπορεί κανείς να αντιληφθεί τα δεδομένα στην πραγματική τους διάσταση, το περασμένο φθινόπωρο πραγματοποίησα σειρά περιφερειακών συναντήσεων με εκπροσώπους των Κοινοτικών Συμβουλίων σε παγκύπρια βάση. Στις συναντήσεις είχα την ευκαιρία να συζητήσω και να ανταλλάξω απόψεις επί σημαντικών ζητημάτων και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Κοινότητες που βρίσκονται στην ύπαιθρο και στις ορεινές περιοχές. Προγραμματίζω τις επόμενες εβδομάδες επανάληψη των συναντήσεων αυτών, για να ενημερωθώ για τον βαθμό επίλυσης των προβλημάτων που τέθηκαν και να ενημερωθώ για πιθανά άλλα ζητήματα που απασχολούν τις Κοινότητες και για τα οποία χρειάζεται η παρέμβαση του Υπουργείου.

Αγαπητοί φίλοι,

Οδεύοντας προς την 1η Ιουλίου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη γόνιμη συνεργασία που είχαμε μέχρι σήμερα και να εκφράσω τη βεβαιότητα ότι αυτή θα συνεχιστεί το ίδιο εποικοδομητικά για την υλοποίηση των κοινών μας στόχων. Θέλω να σας διαβεβαιώσω για τη στήριξη που θα έχετε από το Υπουργείο Εσωτερικών το επόμενο διάστημα μέχρι την εφαρμογή της μεταρρύθμισης και περισσότερο την πρώτη περίοδο μετά τη μετάβαση στο νέο περιβάλλον.

Εξάλλου, γνωρίζω ότι ως Κοινότητες ενστερνίζεστε το όραμά μας για μια μεταρρύθμιση που θα σας παρέχει τα εργαλεία για να στελεχωθείτε σωστά, να διευκολυνθείτε στην εκτέλεση των αρμοδιοτήτων σας και να λειτουργείτε ως αποδοτικοί οργανισμοί, προς όφελος των πολιτών και της τοπικής κοινωνίας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Κοινοτάρχες που αποχωρούν για την πολύτιμη δράση τους όλα τα προηγούμενα χρόνια και να τους ευχηθώ προσωπική και οικογενειακή υγεία και ευτυχία. Να ευχηθώ επίσης κάθε επιτυχία σε όσους από εσάς επαναδιεκδικείτε εκλογή.

Εκφράζω τα θερμά συγχαρητήριά μου προς όλα τα μέλη της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου για το πολύπλευρο και πολυσήμαντο έργο σας, με την ευχή αυτό να συνεχιστεί με τον ίδιο ζήλο. Ευχαριστώ ξανά για την πρόσκληση και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της Συνέλευσής σας.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα