Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
28/11/2022

Χαιρετισμός Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών

28-11-2022 15:14

Για ακόμη μια χρονιά, παρευρίσκομαι στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματικών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, γεγονός που μου δίνει την ευκαιρία να εκφράσω τις δικές μου ευχαριστίες, αλλά και της Κυβέρνησης, για τη διαχρονικά σταθερή συνεισφορά του Συνδέσμου σας στους αναπτυξιακούς στόχους που θέσαμε για επίτευξη κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ευρωστίας στον τόπο μας.

Παρά το ότι συνεχίζουμε τόσο σε διεθνές όσο και τοπικό επίπεδο να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τα κατάλοιπα της πανδημίας και τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, τις συνεχείς κρίσεις σε οικονομικό, κοινωνικό, υγειονομικό και πολιτικό επίπεδο, εντούτοις με μεθοδικότητα τα διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά και τα μέχρι στιγμής δεδομένα πιστοποιούν την ανθεκτικότητα της οικονομίας μας.

Σε αυτή μας την προσπάθεια, δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε την καίριας σημασίας συνεισφορά του τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών, με συνεργασίες και δραστηριότητες σε διεθνές και τοπικό επίπεδο που ενισχύουν το έργο και τις προσπάθειες της Κυβέρνησης για ανάκαμψη, σταθεροποίηση της οικονομίας και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Οφείλω να ομολογήσω ότι η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας σε υψηλά επίπεδα, δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Εντούτοις όμως, το κυπριακό επιχειρείν συνεχίζει εμπράκτως να αποδεικνύει ότι τα γρήγορα αντανακλαστικά του στις νέες προκλήσεις, η προσαρμοστικότητά του σε νέα δεδομένα, η ικανότητά εκσυγχρονισμού του, καθώς και η ικανότητα ταχείας υιοθέτησης νέων τεχνολογικών εφαρμογών, συνέβαλαν στο να παρουσιάζουμε σαν χώρα εξαιρετικά δείγματα επιχειρηματικής δραστηριότητας σε διάφορους τομείς της οικονομίας.

Κύριες και κύριοι,

Είναι αδιαμφισβήτητο, ότι συνθήκες που επικρατούν ανά το παγκόσμιο δεν επιτρέπουν εφησυχασμό, στασιμότητα και αδράνεια. Γι’ αυτό και η κυβέρνηση συνεχίζει την προσπάθεια στήριξης της ανάπτυξης και της κατασκευαστικής βιομηχανίας, προωθώντας επενδυτικές επιλογές που ενθαρρύνουν την αγορά και ανάπτυξη γης αλλά και την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων.

Θέλω να σημειώσω ότι για το έτος 2023, ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος πρόσφατα παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων, είναι εμπλουτισμένος με άκρως αναπτυξιακά στοιχεία, και περιλαμβάνει κονδύλια εκατομμυρίων για την υλοποίηση στεγαστικών σχεδίων, αναπτυξιακών έργων και άλλων στρατηγικών επιδιώξεων με στόχο τη βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας του κράτους και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Θεωρούμε δε, ότι ένα από τα μεγαλύτερα μεταρρυθμιστικά επιτεύγματα είναι η εισαγωγή της ταχύρρυθμης πολεοδομικής και οικοδομικής αδειοδότησης. Πριν από δυο χρόνια, κάποιοι μας χλεύασαν όταν το εξαγγείλαμε. Δυο χρόνια μετά την εφαρμογή του Νέου Πλαισίου Αδειοδότησης, οι αριθμοί των αδειών που παραχωρήθηκαν δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης της σπουδαιότητας του εγχειρήματος. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2022, διεκπεραιώθηκαν περισσότερες από 4500 αιτήσεις για αναπτύξεις μέχρι δυο μονάδων κατοικίας σε οικόπεδο / υπό δημιουργία οικόπεδο, μειώνοντας την χρόνια ταλαιπωρία των πολιτών και επαγγελματιών και δεδομένης αυτής της θετικής εξέλιξης, από τις 15 Σεπτεμβρίου του 2022 επεκτείναμε το πλαίσιο εφαρμογής της ταχύρρυθμης αδειοδότησης, καλύπτοντας αναπτύξεις μέχρι 12 κατοικίες, σε πολυκατοικίες μέχρι 20 διαμερίσματα αλλά και σε μεικτές εμπορικές γραφειακές ή και οικιστικές αναπτύξεις μέχρι 1000 τ.μ. Πρόσθετα, επεκτείναμε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην αδειοδότηση, κάτι που μειώνει τους χρόνους και την ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των επαγγελματιών μελετητών.

Το τρίτο μεταρρυθμιστικό βήμα στην αδειοδότηση, αποτελεί το νομοσχέδιο «Περί της Διευκόλυνσης των Στρατηγικών Αναπτύξεων Νόμος», το οποίο βρίσκεται κατατεθειμένο, συζητείται και αναμένεται η ψήφισή του από την Βουλή των Αντιπροσώπων. Αφορά την εφαρμογή μιας ταχείας διαδικασίας αδειοδότησης των στρατηγικών επενδύσεων, κάτι που θα καταστήσει εφικτή την προσέλκυση και διευκόλυνση υλοποίησης σημαντικών για τη χώρα στρατηγικών αναπτύξεων, ξένου και τοπικού ενδιαφέροντος. Αναμένεται ότι σύντομα, χωρίς τα χρονοβόρα βαρίδια της γραφειοκρατίας και των καθυστερήσεων, οι στρατηγικές αναπτύξεις θα συμβάλουν καθοριστικά στην ενίσχυση της οικονομική δραστηριότητας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενισχύοντας σημαντικά το προφίλ της χώρας μας ως ενός ιδανικού επενδυτικού προορισμού.

Και είναι για τους ίδιους ακριβώς λόγους που διευρύναμε και παρατείναμε την διάρκεια ισχύος του πακέτου Σχεδίων Πολεοδομικών Κινήτρων. Πιο συγκεκριμένα, παρατάθηκαν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023 το Σχέδιο Πολεοδομικών Κινήτρων για Σκοπούς Ανάκαμψης της Αναπτυξιακής Δραστηριότητας και το Σχέδιο για τη Νομιμοποίηση και Αδειοδότηση Αυθαίρετων και Νέων Κατασκευών σε Εγκεκριμένες Αναπτύξεις. Και τα 2 Σχέδια, παρατείνονται αφού η αξιοποίηση τους απέδωσε συμβάλλοντας ποικιλόμορφα στην ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας.

Κυρίες και Κύριοι,

Μια από τις παρακαταθήκες της Κυβέρνησης είναι το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ένα σημαντικό εργαλείο για ενίσχυση της κοινωνικο-οικονομικής πολιτικής για μια σύγχρονη και ακμαία οικονομία. Μέσω αυτού προστίθενται στα ταμεία του κράτους σημαντικά κονδύλια για διάφορες αναπτυξιακές δράσεις. Στο εν λόγω Σχέδιο εμπίπτει μεταξύ άλλων το Σχέδιο Χορηγιών για μετατροπή κτηρίων σε φοιτητικές εστίες/δωμάτια εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας και η καινοτόμα μεταρρυθμιστική δράση της εφαρμογής του εργαλείου του αστικού αναδασμού, που αναμένεται να εξορθολογήσει την διαχείριση της αδρανούσας οικιστικής γης. Η δράση αυτή, που μετουσιώνεται μέσα από το νομοσχέδιο που φέρει τον τίτλο ο «Περί Αστικών Ζωνών Ανάπτυξης (Αστικός Αναδασμός) και Συναφών Θεμάτων Νόμος», αναμένεται να αποτελέσει τομή στην ενεργή πολεοδόμηση του τόπου μας.

Εξίσου σημαντική όμως είναι και η εκσυγχρονισμένη αναθεώρηση τόσο των Τοπικών Σχεδίων όσο και της Δήλωσης Πολιτικής της Υπαίθρου, που ξεκινά στις 9 Δεκεμβρίου, μέσω των οποίων προσβλέπουμε στη δημιουργία ενός σύγχρονου πολεοδομικού - χωροταξικού σχεδιασμού των πόλεων και της υπαίθρου μας.

Αγαπητοί,

Παρά τις οικονομικές συγκυρίες των τελευταίων χρόνων, η επένδυση σε ακίνητα στην Κύπρο παραμένει μια ασφαλής επένδυση, έστω και με μειωμένες αποδόσεις. Τα τελευταία στατιστικά, δείχνουν μάλιστα μια αύξηση στη ροή των νέων κατατεθειμένων πωλητηρίων εγγράφων της τάξης του 36% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και του 26% σε σχέση με το 2019, δηλαδή προ της πανδημίας. Οι ξένες επενδύσεις στην τρίτη τετραμηνία του 2022, παρουσιάζει μια εκπληκτική αύξηση της τάξεως του 100%, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αυτά τα δεδομένα μας γεμίζουν με αισιοδοξία για πρόσθετες στοχευμένες δράσεις, έργα και παρεμβάσεις στη κτηματαγορά. Για παράδειγμα οι αλλαγές στη νομοθεσία όσον αφορά τους ιδιωτικούς και δημόσιους πλειστηριασμούς έχουν ήδη επιφέρει θετικά πρόσημα στην κτηματαγορά, ενώ υλοποιήθηκε ακόμη ένα μεγαλεπήβολο έργο, αυτό της Γενικής Εκτίμησης Ακινήτων σε αξίες 1.1.2021, η οποία δημιουργεί, πέραν από μία ενιαία βάση αξιών για φορολογικούς σκοπούς και στην ενίσχυση του θεσμού, για ένα «ορθά ενημερωμένο αγοραστή» μέσα από συνθήκες διαφάνειας.

Επίσης, μόλις την περασμένη βδομάδα ολοκληρώσαμε την συζήτηση για τροποποιήσεις στο Νομοσχέδιο για τους Εγκλωβισμένους Αγοραστές, με στόχο να περιοριστούν οι παθογένειες του συστήματος και να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός διαφύλαξης των συμφερόντων των αγοραστών.

Κυρίες και Κύριοι,

Παρά τις όποιες μεμψιμοιρίες, πρέπει να αναφέρω ότι στον τομέα της μηχανογράφησης και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, το ΤΚΧ έχει πετύχει μέχρι την 1/11/2022 να μειώσει τον αριθμό των εκκρεμούντων τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων αναγκαστικού εκσυγχρονισμού, από τις 45.000 που ήταν το 2015 σε 15.000, η δε προσπάθεια για περαιτέρω απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας συνεχίζεται. Η δράση αυτή μάλιστα περιλαμβάνεται και σαν υποχρέωση στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Προωθούμε, επίσης, την τροποποίηση σχετικών νομοθεσιών, ώστε να είναι δυνατή η έκδοση πιστοποιητικών μη εξουσιοδοτημένων εργασιών σε περιπτώσεις ύπαρξης παρατυπιών, η δυνατότητα αξιοποίησης του αποκλειστικού δικαιώματος χρήσης σε κοινόκτητες οικοδομές χωρίς την απαραίτητη συγκατάθεση όλων των συνιδιοκτητών, ενώ είμαστε σε καλό δρόμο για την επίλυση του προβλήματος μη καταβολής των κοινοχρήστων.

Κύριες και κύριοι,

Οι πιο πάνω πολιτικές και μεταρρυθμίσεις της Κυβέρνησης, όπως και ο επανασχεδιασμός γραφειοκρατικών διαδικασιών θα αποτελέσουν τον καταλύτη και τον επιταχυντή για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση και διαχείριση χρονοβόρων διαδικασιών και κρίσεων.

Χαίρομαι πραγματικά που στη λήξη της θητείας της παρούσας κυβέρνησης πετύχαμε σημαντικότατες βελτιώσεις και εκσυγχρονίσαμε διαδικασίες που ήταν τροχοπέδη στην ανάπτυξη. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει πιο σύγχρονες, βελτιωμένες και ποιοτικότερες υπηρεσίες στους πολίτες ανταποκρινόμενοι στις αυξημένες απαιτήσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Καταλήγοντας, θα ήθελα για ακόμη μία φορά να εξάρω το έργο της ηγεσίας όσο και των μελών του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, και να σας διαβεβαιώσω ότι τόσο εγώ προσωπικά όσο και η Κυβέρνηση μας, αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες σας, αφουγκραζόμαστε τις ανησυχίες σας και μαζί φιλοδοξούμε να διαμορφώσουμε ένα ακόμη καλύτερο περιβάλλον ολοκληρωμένων και συνεκτικών κυβερνητικών πολιτικών και εργαλείων, που θα βοηθήσουν ακόμη περισσότερο τον τομέα των επιχειρήσεων ανάπτυξης γης ώστε να συνεχίσει την δυναμική του πορεία.

Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της Γενικής σας Συνέλευσης.

Σας ευχαριστώ.

(ΕΦυς)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα