Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

4.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ


- Αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο από εκτοπισθέντες κατόχους Προσφυγικής Ταυτότητας «χωρίς περιορισμούς» ή από παθόντες κατόχους Βεβαίωσης/ Πιστοποιητικού από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων.


- Ο αιτητής και το άλλο μέλος του ζεύγους δεν θα πρέπει να έλαβαν άλλη στεγαστική βοήθεια προηγουμένως από την ΥΜΑΠΕ ή το κράτος γενικότερα. Δεν λαμβάνεται υπόψη η όποια στεγαστική βοήθεια παραχωρήθηκε από το Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών ή το Σχέδιο Παραχώρησης Οικοπέδων σε Οικογένειες με Χαμηλά Εισοδήματα ή το Σχέδιο Αγοράς Κατοικίας/διαμερίσματος βάσει του σχεδίου Χαμηλά και Μέτρια Αμειβομένων του ΚΟΑΓ ή το Σχέδιο Προσιτής Κατοικίας του ΚΟΑΓ


- Η οικογένεια του αιτητή πρέπει να έχει τη μόνιμη διαμονή της στην Κύπρο. Εξαίρεση αποτελούν οι ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Δημόσιος Λειτουργός που υπηρετεί με διορισμό στο εξωτερικό.
(β) Ναυτικός και άλλος εργαζόμενος στο εξωτερικό με συμβόλαιο εργασίας, εφόσον η οικογένεια του αποδεδειγμένα διαμένει μόνιμα στη Κύπρο.


- Ο αιτητής και το άλλο μέλος του ζεύγους δεν θα πρέπει να είναι ή/και να ήταν κάτοχοι άλλης στέγης (διαμέρισμα ή κατοικία) στις ελεύθερες περιοχές. Προς τούτο πραγματοποιείται παγκύπρια έρευνα κατοχής ακίνητης ιδιοκτησίας από το 1974 μέχρι σήμερα. Εξαίρεση δίδεται στις περιπτώσεις κατοχής υποστατικού που χρησιμοποιείται από τον ίδιο αιτητή ως επαγγελματική στέγη.


- Η οικογένεια του αιτητή δεν θα πρέπει να έχει αποταθεί στην Επιτροπή Αποζημιώσεων για πώληση περιουσίας στις κατεχόμενες περιοχές.


- Η οικονομική βοήθεια παρέχεται μόνο για στεγαστικούς σκοπούς και όχι για επαγγελματικούς σκοπούς.


- Σε κάθε δικαιούχο χορηγείται μία μόνο στεγαστική βοήθεια και δεν παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής εκτός:
α) για σκοπούς επιδότησης ενοικίου σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
β) σε περίπτωση διαζυγίου και τέλεσης νέου γάμου ή σύναψης συμφώνου συμβίωσης με άλλο πρόσφυγα που δεν έχει λάβει ή έχει απαλλαγεί στεγαστικής βοήθειας,
και εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του σχεδίου.


- Η αίτηση δύναται να υποβληθεί από:
i. μονήρη άτομα, νοουμένου ότι δεν έχουν συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης,
ii. οικογένεια, νοουμένου ότι έχουν συνάψει γάμο, ή έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης προσκομίζοντας κοινή προσφυγική ταυτότητα σε περίπτωση που και τα δύο μέλη είναι εκτοπισμένα.
Στην περίπτωση οικογένειας με παιδιά, δύναται να περιληφθούν στην αίτηση ανήλικα τέκνα μέχρι 18 ετών, τέκνα που σπουδάζουν (μέχρι 23 ετών θήλυ και 25 ετών άρρενες) και επί τούτου θα προσκομίζεται Βεβαίωση Φοίτησης, εθνοφρουροί και
ενήλικα παιδιά με αναπηρίες οι οποίες τους εμποδίζουν να διαβιούν ανεξάρτητα και επί τούτου θα προσκομίζεται σχετική Βεβαίωση. Νοείται ότι τα όποια εισοδήματα των τέκνων που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση, δεν λαμβάνονται υπόψη.
(iii) Μονογονιό που έχει την επιμέλεια και φύλαξη ανήλικου/ων τέκνου/ων, που στην περίπτωση αυτή εκλαμβάνεται ως οικογένεια με παιδί/παιδιά. Ο όρος δεν περιλαμβάνει μη εκτοπισθέντα μονογονιό που έχει την επιμέλεια και τη φύλαξη ανήλικου τέκνου με προσφυγική ιδιότητα.
Σε περίπτωση έκδοσης διαζυγίου, δύναται να υποβληθεί αίτηση από τους ενδιαφερόμενους και να εξεταστεί η αίτηση τους ως μονήρη άτομα ή ως οικογένεια διαζευγμένου/ης με παιδιά. Νοείται ότι, για την επιμέλεια και φροντίδα των παιδιών θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί απόφαση δικαστηρίου ή να υπάρχει συμφωνία για την επιμέλεια και φύλαξη των ανήλικων. Νοείται περαιτέρω ότι, άτομα που βρίσκονται σε «διάσταση», δεν μπορούν να αποταθούν ως μονήρη άτομα ή οικογένεια διαζευγμένου/ης με παιδιά.
(iv) Συγκατοικούντα δικαιούχα, συγγενικά (μέχρι τρίτου βαθμού) άτομα, τα οποία δεν αποτελούν οικογένεια, στα οποία παραχωρείται η ανάλογη οικονομική βοήθεια ως μονήρες άτομο

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα