Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

4.1.4 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ


- Οικονομική βοήθεια παραχωρείται για την επιδιόρθωση ή συντήρηση κατοικίας/διαμερίσματος που αγοράστηκε ή ανεγέρθηκε από τον αιτητή ή το άλλο μέλος του ζεύγους ή από μονήρες άτομο και αποτελεί τη μοναδική κατοικία του αιτητή ή ο αιτητής κατέχει «δικαίωμα οίκησης εφ’ όρου ζωής» επί αυτής, την οποία χρησιμοποιεί μόνιμα για κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών,- Η παραχώρηση στεγαστικής βοήθειας για τον σκοπό αυτό καλύπτει και οικιστική μονάδα κυβερνητικού οικισμού και συνοικισμού αυτοστέγασης που αποκτήθηκε από τον αιτητή δυνάμει αγοράς ή μεταβίβασης.


- Η κατοικία πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 20 ετών.


- Με την αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται εκτίμηση του κόστους επιδιόρθωσης και περιγραφή των προτεινόμενων επιδιορθώσεων από ιδιώτη μελετητή.


- Με την έγκριση της υπόθεσης και αφού ο αιτητής ενημερωθεί μπορεί να προχωρήσει στις επιδιορθώσεις, όχι προηγουμένως.


- Με την ολοκλήρωση των επιδιορθώσεων πραγματοποιείται έλεγχος από λειτουργό του οικείου Επάρχου και προωθείται η πληρωμή μέσω του λογιστηρίου της οικείας Επαρχιακής Διοίκησης
.

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα