Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
28/07/2023 11:58:15 AM

Διευκρινιστική ανακοίνωση Υπουργείου Εσωτερικών για το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS)Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει ότι η πρόσφατη σύνδεση με το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) επιτρέπει την πρόσβαση σε δεδομένα πολιτών της ΕΕ για σκοπούς επιβολής του νόμου.

Η πρόσβαση στο Σύστημα αναβαθμίζει, μεταξύ άλλων, το επίπεδο εσωτερικής ασφάλειας της Κύπρου, συμβάλλει στην καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, τόσο σε Κύπρο όσο και σε ΕΕ, διευκολύνει τον εντοπισμό εξαφανισθέντων προσώπων, καθώς και υπηκόων τρίτων χωρών εναντίον των οποίων έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής στη χώρα τους.

Διευκρινίζεται δε ότι η πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών αποτελεί ένα από τα ορόσημα στην πορεία πλήρους εφαρμογής του κεκτημένου Σένγκεν.

Ως εκ τούτου, ενημερώνεται τον κοινό ότι δεν έχουν αρθεί οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα με τα υπόλοιπα κράτη μέλη Σένγκεν, τόσο για τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και για τους ευρωπαίους πολίτες, αλλά και υπηκόους τρίτων χωρών. Μέχρι την ένταξη της Κύπρου στον χώρο Σένγκεν, η Κύπρος θα συνεχίζει, όπως και προηγουμένως, να διεξάγει ελέγχους τόσο σε αφικνούμενους όσο και αναχωρούντες επιβάτες σε όλα τα Συνοριακά Σημεία Διέλευσης, στη βάση του περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμου.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα