Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
22/08/2022 11:13:27 AM

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
Το Υπουργείο Εσωτερικών, στα πλαίσια της διεξαγόμενης δημόσιας διαβούλευσης, καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, όπως μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022, διαβιβάσει στο Υπουργείο Εσωτερικών τυχόν απόψεις του για το περιεχόμενο των προωθούμενων περί Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμο του 2022 και τους σχετικούς Κανονισμούς.

Σκοπός του νομοσχεδίου και των σχετικών κανονισμών είναι η επίλυση πολλαπλών προβλημάτων που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία και η ρύθμιση τους με νέο νομοθετικό πλαίσιο.

- Τυχόν σχόλια/εισηγήσεις μπορούν να υποβληθούν στα πλαίσια της αναφερόμενης χρονικής προθεσμίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση elenasavva@papd.mof.gov.cy συμπληρώνοντας κατάλληλα το πιο κάτω έντυπο (Έντυπο Σχολιασμού 1 και 2).

- Βρείτε επίσης το προσχέδιο του νομοσχεδίου και των σχετικών κανονισμών πιο κάτω.


Κατεβάστε το αρχείο Word ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ 2.docx
Κατεβάστε το αρχείο Word ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ 1.docx
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2022.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ο ΠΕΡΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2022.pdf

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα