Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
29/03/2024

Χαιρετισμός Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στη δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη και την Κοινωνική Συμπερίληψη των Μεταναστών 2024-2026Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη σημερινή πρώτη από μια σειρά συναντήσεων που έχουν προγραμματιστεί, κατά τις οποίες η κοινωνία των πολιτών θα έχει την ευκαιρία να τοποθετηθεί και να συνδράμει στη διαμόρφωση του τελικού Σχεδίου Δράσης για την Ένταξη και την Κοινωνική Συμπερίληψη των Μεταναστών, για την τριετία 2024-2026. Τα θέματα κοινωνικής συμπερίληψης και ενσωμάτωσης αποτελούν μια ιδιαίτερα ευαίσθητη και ανθρωπιστική πτυχή του μεταναστευτικού, την οποία τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η Κυπριακή Δημοκρατία λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη κατά τον σχεδιασμό πολιτικών.

Είναι στο πλαίσιο αυτών των δεσμεύσεων και υποχρεώσεων μας που στην ολοκληρωμένη πολιτική μας για την αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού, η οποία επικεντρώνεται σε άξονες, όπως η μείωση των μεταναστευτικών ροών, η αύξηση των επιστροφών και η βελτίωση των υποδομών, έχουμε συμπεριλάβει την εφαρμογή μιας ενιαίας εθνικής στρατηγικής για τη κοινωνική και διαπολιτισμική ενσωμάτωση των μεταναστών.

Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης μεταναστευτικής πολιτικής που υιοθέτησε η Κυβέρνηση, ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην υλοποίηση πολιτικών και δράσεων, που στοχεύουν στην κατά το δυνατό ομαλότερη συμπερίληψη των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας, σε όλες τις εκφάνσεις της κυπριακής κοινωνίας και οικονομίας. Προς επίτευξη του στόχου αυτού, το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με όλα τα αρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Τμήματα, έχει εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης με 50 ενέργειες, οι οποίες εδράζονται σε πέντε πυλώνες.

Οι πολιτικές που συνδιαμορφώθηκαν αφορούν τους τομείς της στέγασης, της απασχόλησης, της βελτίωσης των δεξιοτήτων, της υγείας και της εκπαίδευσης. Οι δράσεις που εμπίπτουν στον κάθε πυλώνα συνθέτουν τους κρίκους μιας αλυσίδας και η μια συμπληρώνει και καλύπτει την άλλη για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ενδεικτικά να αναφερθώ στα προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στην ενότητα της εκπαίδευσης, που με τη σειρά τους βοηθούν τους υπηκόους τρίτων χωρών να ανταποκριθούν επαρκώς στα προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων, που συνεπακόλουθα διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, αλλά και την ένταξη στο κοινωνικό σύνολο.

Παράλληλα, η σωστή προετοιμασία των μεταναστών για την ομαλή ενσωμάτωσή τους στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι της χώρας μας, αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα καλλιέργειας κουλτούρας αποδοχής από τον γηγενή πληθυσμό, που είναι εξίσου σημαντικός στόχος για μια Κυβέρνηση.

Κυρίες και Κύριοι,

Είχαμε πριν από μια βδομάδα την ευκαιρία με τους συναρμόδιους Υπουργούς να ενημερώσουμε για το Σχέδιο Δράσης τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ νωρίτερα τον Ιανουάριο ενημέρωσα σχετικά και την Ευρωπαία Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων. Και οι δύο αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαιρέτισαν τη βούληση και την πρόθεση της Κυβέρνησης να εντάξει στη στρατηγική της για το μεταναστευτικό δράσεις ενσωμάτωσης και συμπερίληψης των μεταναστών.

Το Σχέδιο Δράσης που θα παρουσιαστεί στη συνέχεια έχει καταρτιστεί μετά από μακρά διαβούλευση μεταξύ των αρμοδίων Υπουργείων. Στο πλαίσιο της συμμετοχικής δημοκρατίας και της ενεργούς πολιτότητας, θεωρούμε καθοριστική την ανατροφοδότηση που θα λάβουμε από την κοινωνία των πολιτών, ώστε να διαμορφώσουμε το τελικό Σχέδιο. Οι εισηγήσεις που θα κατατεθούν από τους ίδιους τους πολίτες και άλλα ενδιαφερόμενα σύνολα αναμφίβολα θα αποτελέσουν πολύτιμο εργαλείο για μας στη χάραξη και την υλοποίηση πολιτικών ενσωμάτωσης και ένταξης ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι οι προτάσεις που θα καταγράψουμε κατά τη δημόσια διαβούλευση θα τύχουν ενδελεχούς μελέτης, με στόχο να αξιοποιηθούν στο έπακρο για την εφαρμογή ενός Σχεδίου Δράσης που θα έχει απτά και ουσιαστικά αποτελέσματα.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα