Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

Υποστηρικτικά έγγραφα και εγχειρίδια:

Ακολουθούν κάποια χρήσιμα βοηθήματα προς τους Μη κυβερνητικούς Οργανισμούς που επιθυμούν να λειτουργούν με διαφάνεια και δημοκρατικότητα και να εντάξουν στην λειτουργία τους δραστηριότητες εσωτερικού ελέγχου
Πρότυπο Καταστατικό
Καλές πρακτικές λειτουργίας ΜΚΟ _ελληνικά
The Societies and Institutions and other related Matters Law of 2017 (English translation)
NGOs Best Practices in English
STK Isleyis Modeli