Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ασύλου

Κέντρα Υποδοχής και Φιλοξενίας


Κέντρο Φιλοξενίας "(ΚεΦ) ΛΙΜΝΕΣ" στη Μενόγεια.

Κέντρο Φιλοξενίας (ΚεΦ) ΛΙΜΝΕΣ

Το Κέντρο Φιλοξενίας (ΚεΦ) «Λίμνες» βρίσκεται στη κοινότητα Μενόγεια, στην επαρχία Λάρνακας.
Λειτούργησε για πρώτη φορά το Νοέμβριο του 2021.
Πρόκειται για Κέντρο Φιλοξενίας αιτητών διεθνούς προστασίας, στο οποίο παραπέμπονται αιτητές προερχόμενοι από ασφαλείς χώρες καταγωγής που αποδεσμεύονται από το ΚεΠΥ «Πουρνάρα», αφού έχουν λάβει τη πρωτοβάθμια απόφαση της Υπηρεσίας Ασύλου στο αίτημα τους για διεθνή προστασία.

Στο Κέντρο παραπέμπονται και άτομα που βρίσκονται στη διαδικασία εθελούσιου επαναπατρισμού.
Το ΚεΦ «Λίμνες» είναι ανοικτού τύπου και οι διαμένοντες του δικαιούνται ελεύθερη διακίνηση εκτός και εντός αυτού.
Στο Κέντρο παρέχονται διάφορες υπηρεσίες προς τους διαμένοντες όπως, σίτιση, φύλαξη, εξυπηρέτηση, κοινωνική και ψυχολογική στήριξη και φροντίδα, ιατρικές υπηρεσίες, εκπαίδευση, κοινωνικές δραστηριότητες και άλλα.

Το Κέντρο βρίσκεται σε διαδικασία αναβάθμισης για το οποίο έχει προκηρυχθεί σχετικός διαγωνισμός από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.
Ο διαγωνισμός έχει κατακυρωθεί και οι εργασίες έχουν ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2023 και όλο το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλος του 2025 με χωρητικότητα μέχρι 1000 κλίνες.
Το έργο της αναβάθμισης συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ.

Τόσο οι διαμένοντες του ΚεΦ «Λίμνες» όσο και το προσωπικό του έχουν μεταστεγαστεί προσωρινά στις εγκαταστάσεις του ΚΥΦΑΔΠ Κοφίνου, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, μέχρι την ολοκλήρωση του προαναφερόμενου Έργου.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
(+357) 96-821000


Εκστρατεία ενημέρωσης για αποτροπή της παράτυπης μετανάστευσης.

e-procurement

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Open Data Portal

Απογραφή Πληθυσμού 2021

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ