Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ασύλου

Κανονισμός EURODAC


‘Ορίζει’ τη νομική βάση για τη λειτουργία μιας Ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων για τη σύγκριση δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική λειτουργία του Κανονισμού του Δουβλίνου. Εφαρμόζεται από τον Ιούλιο του 2015 με νέο πεδίο εφαρμογής για πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμουΣχετικά Αρχεία:Κατεβάστε το αρχείο Acrobat  Eurodac Regulation.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat  Eurodac Regulation Illegally Crossing Information Leaflet All languages.PDF
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat  Eurodac Regulation Illegally Staying Information Leaflet - All languages....pdf

No documents foundΑπογραφή Πληθυσμού 2021

e-procurement

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Open Data Portal