Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ασύλου

Προσφυγική Κρίση


Η Προσφυγική Κρίση αποτελεί ένα από τα πλέον επίκαιρα θέματα σε ευρωπαϊκό κυρίως, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, με τους εκτοπισμένους Σύριους πρόσφυγες να φτάνουν πλέον στα 11 εκατομμύρια (7 εκατομμύρια στο εσωτερικό και 4 εκατομμύρια στο εξωτερικό).

Η προσφυγική κρίση αποτελεί μια ανθρωπιστική, πολιτική, κοινωνική και οικονομική πρόκληση για την Ευρώπη, εφόσον έχει προκαλέσει τριγμούς στα θεμέλια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η μεγαλύτερη κατάκτηση της Ευρώπης, τα ανοιχτά σύνορα και η ελεύθερη μετακίνηση, καθώς και το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, το οποίο επιτεύχθηκε μετά από μακρόχρονες συζητήσεις και υπήρξε ένας από τους βασικότερους μακροπρόθεσμους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τίθενται υπό αμφισβήτηση.

Η Ευρώπη θα πρέπει να στοχεύει, μέσω συμφωνηθέντων μηχανισμών, στην προσφορά αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες οι οποίοι εγκαταλείπουν τις εστίες τους λόγω του τρόμου του πολέμου, αλλά και προς εκείνα τα Κράτη Μέλη που δέχονται τις περισσότερες πιέσεις. Ένα παράδειγμα είναι και η πρόσφατη συμφωνία για εγκαθίδρυση μηχανισμού μετεγκατάστασης, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αιτητών διεθνούς προστασίας από την Ελλάδα και την Ιταλία οι οποίες δέχονται και τις περισσότερες πιέσεις.

Την ίδια στιγμή, υπάρχει έκδηλη ανάγκη για άμεση παροχή στέγης σε χιλιάδες πρόσφυγες που βρίσκονται εν κινήσει εντός των ευρωπαϊκών εδαφών καθώς και η διασφάλιση της ανθρώπινης μεταχείρισής τους. H Κύπρος έχει δείξει έμπρακτα, μέσω των πρόσφατων διασώσεων προσφύγων οι οποίοι κινδύνευσαν εντός των κυπριακών χωρικών υδάτων, πως είναι έτοιμη να ανταποκριθεί πλήρως στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, στα πλαίσια των δεσμεύσεων της που προκύπτουν από το ευρωπαϊκό κεκτημένο.ΣΧΕΔΙΟ 'ΝΑΥΚΡΑΤΗΣ'

Οι αυξημένες πιθανότητες μαζικής άφιξης στην Κύπρο ατόμων τα οποία χρήζουν προστασίας, κυρίως από τρίτες χώρες, κατέστησαν αναγκαία την εκπόνηση ενός σχεδίου για την αντιμετώπιση αυτής της ενδεχόμενης κατάστασης, το οποίο φέρει κωδική ονομασία «ΝΑΥΚΡΑΤΗΣ». ο ορισμός για τα «Άτομα τα οποία Χρήζουν Προστασίας», αφορά σε πρόσωπα τα οποία υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν την Πατρίδα ή τις περιοχές συνήθους διαμονής τους, ένεκα πολεμικής σύρραξης, γενικευμένης βίας, εκτεταμένων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή μεγάλης φυσικής καταστροφής ή αντίστοιχης, συνεπεία ανθρωπογενούς αιτίας. Τα άτομα για τα οποία ενεργοποιείται το Σχέδιο «Ναυκράτης», οδηγούνται στο Κέντρο Προσωρινής Υποδοχής «Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά, όπου διαμένουν υποχρεωτικά για τρεις μέρες, ούτως ώστε να πραγματοποιηθούν οι ιατρικές εξετάσεις, δακτυλοσκόπηση, διερεύνηση ταξιδιωτικών και άλλων εγγράφων, υποβολή αιτημάτων διεθνούς προστασίας κτλ. τους παρέχονται τρία γεύματα την ημέρα και άλλες υπηρεσίες. Μετά τις τρεις μέρες, σε περίπτωση που έχουν ήδη συγγενείς στην Κύπρο, επιλέγουν να διαμείνουν μαζί τους μέχρι να εξεύρουν δικό τους σπίτι ή διαμέρισμα. Σε αντίθετη περίπτωση, παραπέμπονται στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας στη Κοφίνου, το οποίο ωστόσο λειτουργεί συνεχώς υπό συνθήκες πληρότητας. Σε περίπτωση που αιτητής δεν παραπέμπεται στο Κέντρο Υποδοχής λόγω πληρότητας του Κέντρου, έχει πρόσβαση στο σύστημα δημοσίου βοηθήματος του Τμήματος Κοινωνικής Ευημερίας.


Το Σχέδιο Ναυκράτης ενεργοποιήθηκε το 2018 ως ακολούθως


Διάσωση 09/11/2016 - Φωτογραφίες από τον Προσωρινό Χώρο Υποδοχής στην Κοκκινοτριμιθιά'Πουρνάρα')

Παροχή Στήριξης Καθημερινότητα στο Κέντρο Υποδοχής Καταγραφή Αιτημάτων Ασύλου


No documents foundΕκστρατεία ενημέρωσης για αποτροπή της παράτυπης μετανάστευσης.

e-procurement

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Open Data Portal

Detailed guide for Victims of Trafficking in Persons

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ