Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ασύλου

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Υπογραφή Συμφωνίας παραλαβής του Buffer Zone

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΚΥΦΑΔΠ) ΚΟΦΙΝΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ «Υποστήριξη του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής (ΚεΠΥ) Πουρνάρα» - BMVI/SO1/2024/4

Ανακοίνωση για την εφαρμογή νέας πολιτικής σε σχέση με την διαχείριση των Σύρων αιτητών ασύλου

Εκστρατεία ενημέρωσης για αποτροπή της παράτυπης μετανάστευσης

Το νέο σύμφωνο της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο

Έναρξη υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Ενίσχυση της Υπηρεσίας Ασύλου με Προσωπικό».

Έντυπα Αλλαγής Στοιχείων

Ανακοίνωση αναφορικά με την παράταση προσωρινής προστασίας / ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОДОВЖЕННЯ СТАТУСУ ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ.