Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ασύλου

Προϊστάμενη


Προϊστάμενη Υπηρεσίας Ασύλου

Η Νατάσα Ανδρέου ανέλαβε καθήκοντα Προϊστάμενης της Υπηρεσίας Ασύλου τον Ιούλιο του 2023.

Εργάζεται στην Υπηρεσία Ασύλου από το 2003 και ασχολήθηκε με όλα τα θέματα που άπτονται των διαδικασιών ασύλου και υποδοχής, όπως εξέταση αιτημάτων ασύλου, παροχή συνθηκών υποδοχής, υλοποίηση Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ), ενώ εκπροσώπησε την Κύπρο σε ομάδες εργασίας της ΕΕ για θέματα ασύλου.

Συμμετείχε σε αριθμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων του EUAA, της UNHCR και άλλων Οργανισμών, που αφορούν στην εξέταση αιτημάτων διεθνή προστασία, υποδοχή αιτούντων διεθνή προστασία, χειρισμός υποθέσεων θυμάτων βασανιστηρίων, LGBTQ , FGM κτλ., στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου.

Κατά την περίοδο 2014-215 εργάστηκε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για το Άσυλο (EUAA) ως αποσπασμένη εμπειρογνώμονας του Υπουργείου Εσωτερικών, για τον συντονισμό της συγγραφής του εκπαιδευτικού προγράμματος που αφορά στην υποδοχή αιτούντων διεθνή προστασία (Reception Module).


Μήνυμα Προϊστάμενης Υπηρεσίας Ασύλου


Απογραφή Πληθυσμού 2021

e-procurement

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Open Data Portal