Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ασύλου

Κέντρα Υποδοχής και Φιλοξενίας


Στο παρόν στάδιο λειτουργεί ένα κέντρο γενικής φιλοξενίας αιτητών ασύλου, κάτω από την εποπτεία της Υπηρεσίας Ασύλου. Συγκεκριμένα, το Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας στην Κοφίνου, λειτουργεί από το 2004 και έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας μέχρι 400 άτομα, (έχει επεκταθεί πρόσφατα με χρηματοδότηση από ΕΕ)

Η Υπηρεσία Ασύλου, έχει δημιουργήσει επίσης, με χρηματοδότηση από ταμεία της ΕΕ, ένα προσωρινό ανοικτό κέντρο υποδοχής ατόμων που πιθανόν να χρήζουν διεθνούς προστασίας σε περιπτώσεις μαζικής εισροής (Κοκκινοτριμιθιά)


Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας (Κ.Υ.Φ.Α.Δ.Π.) Κοφίνου
Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας "Πουρνάρα" στην Κοκκινοτριμιθιά


Απογραφή Πληθυσμού 2021

e-procurement

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Open Data Portal