Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ασύλου

Γραφείο 'ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ'


Η Υπηρεσία Ασύλου είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του αναδιατυπωμένου Κανονισμού (ΕΚ) 604/2013 (Δουβλίνο ΙΙΙ) για τη θέσπιση κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του Κράτους Μέλους υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου.Σχετικά Αρχεία:Κατεβάστε το αρχείο Acrobat  Dublin Regulation.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat  DublinLeaflet - unaccompanied minors ARABIC.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat  DublinLeaflet - unaccompanied minors ENGLISH.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat  DublinLeaflet - unaccompanied minors FARSI.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat  DublinLeaflet - unaccompanied minors FRENCH.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat  DublinLeaflet - unaccompanied minors SOMALI.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat  Eurodac Regulation Illegally Crossing Information Leaflet All languages.PDF
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat  Eurodac Regulation Illegally Staying Information Leaflet - All languages....pdf
Κατεβάστε το αρχείο Word  CAS Dublin Information Leaflet Nov 2016 English_V2 (003)_BN-FINAL.docx
Κατεβάστε το αρχείο Word  CAS Dublin Information Leaflet Nov 2016 English_V2 (003)_FA-FINAL.docx
Κατεβάστε το αρχείο Word  CAS Dublin Information Leaflet Nov 2016 English_V2 (003)_HI-FINAL.docx
Κατεβάστε το αρχείο Word  CAS Dublin Information Leaflet Nov 2016 English_V2 (003)_KU-FINAL.docx
Κατεβάστε το αρχείο Word  CAS Dublin Information Leaflet Nov 2016 English_V2 (003)_LN-FINAL.docx
Κατεβάστε το αρχείο Word  CAS Dublin Information Leaflet Nov 2016 English_V2 (003)_PS-FINAL.docx
Κατεβάστε το αρχείο Word  CAS Dublin Information Leaflet Nov 2016 English_V2 (003)_SO-FINAL.docx
Κατεβάστε το αρχείο Word  CAS Dublin Information Leaflet Nov 2016 English_V2 (003)_UR-FINAL.docx
Κατεβάστε το αρχείο Word  CAS DUBLIN INFORMATION LEAFLET UAM-BANG.docx
Κατεβάστε το αρχείο Word  CAS Dublin Leaflet (UAMs) V2- ARB.docx
Κατεβάστε το αρχείο Word  CAS Dublin Leaflet (UAMs) V2-SOM.docx
Κατεβάστε το αρχείο Word  CAS DUBLIN LEAFLET -FARSI.docx
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat  CAS DUBLIN TRANSLATION-UAM-HINDU.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Word  CAS_LINGALA_Dublin Leaflet (UAMs).docx
Κατεβάστε το αρχείο Word  DUBLIN-UAM-KU.docx

No documents foundΑπογραφή Πληθυσμού 2021

e-procurement

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Open Data Portal