Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ασύλου

Γραφείο 'ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ'


Η Υπηρεσία Ασύλου είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του αναδιατυπωμένου Κανονισμού (ΕΚ) 604/2013 (Δουβλίνο ΙΙΙ) για τη θέσπιση κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του Κράτους Μέλους υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου.Σχετικά Αρχεία:Κατεβάστε το αρχείο Acrobat  Dublin Regulation.pdf

Πληροφορίες για κηδεμόνες
Πληροφορίες για παιδιά
Πληροφορίες για ενήλικες


Εκστρατεία ενημέρωσης για αποτροπή της παράτυπης μετανάστευσης.

e-procurement

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Open Data Portal

Απογραφή Πληθυσμού 2021

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ