Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ασύλου

Μετεγκατάσταση


Το πρόγραμμα εθελούσιας μετεγκατάστασης συμφωνήθηκε τον Ιούνιο του 2022 και στόχος του είναι η έμπρακτη στήριξη των χωρών πρώτης γραμμής (MED5) για διαχείριση των αυξημένων ροών αιτητών ασύλου.
Οι μετεγκαταστάσεις υποστηρίζονται από χρηματοδότηση της ΕΕ και, κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, με τη βοήθεια του Οργανισμού της ΕΕ για το Άσυλο και του ΔΟΜ.
Πιο συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες μετεγκατάστασης χρηματοδοτούνται 100% από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF).
Οι μεταφορές, πραγματοποιούνται με συνεργασία της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου (EUAA), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (IOM).Σχετικά Αρχεία:Κατεβάστε το αρχείο Acrobat  Relocation Announcement English.pdf

No documents found


ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Εκστρατεία ενημέρωσης για αποτροπή της παράτυπης μετανάστευσης.

e-procurement

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Open Data Portal

Απογραφή Πληθυσμού 2021