Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ασύλου

Κανονισμός 'ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ΄


Καθορίζει με κριτήρια, το ΚΜ υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ΔΠ. Στόχος είναι να διασφαλίσει πως η κάθε αίτηση ΔΠ εξετάζεται από ένα ΚΜ καθώς και να αποτρέψει καταχρήσεις του συστήματος με την υποβολή πολλαπλών αιτήσεων από ένα αιτητή σε διάφορα ΚΜ.Σχετικά Αρχεία:Κατεβάστε το αρχείο Acrobat  Dublin Regulation.pdf

No documents foundΑπογραφή Πληθυσμού 2021

e-procurement

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Open Data Portal