Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ασύλου

Νέα και Ανακοινώσεις


Ανάγκη για αγορά υπηρεσιών από Μεταφραστές/Διερμηνείς

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών ενημερώνει ότι εντός του 2024 υπάρχει ανάγκη για αγορά υπηρεσιών από μεταφραστές/διερμηνείς για τις ακόλουθες γλώσσες/διαλέκτους: Arabic, Kurdish/Syria, Russian, Ukrainian, Turkish, Armenian, French, Bangla, Farsi/ Dari, Filipino, Vietnamese, Hindi, Sinhalese, Tamil, Urdu, Nepali, Somali, Comore, Lingala, Pashto, Amharic, Georgian, Kurmanji/ Turkey, Mongolian Ethiopia, Spanish, Sorani, Sousou, Swahili, Portuguese, Pounjabi, Thibet, Mandarin.

Οι ανάγκες αφορούν τόσο σε προφορική όσο και σε γραπτή μετάφραση από τις πιο πάνω γλώσσες σε ελληνικά ή αγγλικά και παρέχονται σε παγκύπρια βάση π.χ. στα Κεντρικά και Νέα Γραφεία Υπηρεσίας Ασύλου στη Λευκωσία, στο Εξεταστικό Κέντρο στην Κοκκινοτριμιθιά, στα Επαρχιακά Κλιμάκια της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑΜ) Αστυνομίας, στα Κέντρα Υποδοχής / Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας, στα κατά τόπους Νοσηλευτήρια της Δημοκρατίας και γραφεία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, στο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας, σε σημεία εισόδου δια θαλάσσης και αεροδρόμια κ.α. Οι ώρες παροχής των υπηρεσιών δύναται να παρέχονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως αυτοτελώς εργαζόμενοι, όπου θα καταθέτουν οι ίδιοι τις οφειλές τους. Σημειώνεται ότι, κατά την παροχή των υπηρεσιών διερμηνείας/μεταφράσεων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να χρησιμοποιούν το δικό τους μεταφορικό μέσο για τις μετακινήσεις τους.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους προς την Υπηρεσία Ασύλου, συμπληρώνοντας το Έντυπο 1 (Αίτηση) που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ασύλου (βλ. πιο κάτω) και να προσκομιστεί μαζί με τα απαιτούμενα έγγραφα, ως αναφέρονται στο Έντυπο.

Το Έντυπο 1 θα πρέπει να υποβληθεί δια χειρός στα γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου, τα οποία βρίσκονται στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, αρ. 70, AFEMIAHOUSE, 1077 Λευκωσία, στο δεύτερο όροφο, στον κ. Αλέξανδρο Κυρμίζογλου το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2024.

Απαιτούμενα Προσόντα:


    i. Οι αιτητές πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

    ii. Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τη χώρα καταγωγής, η οποία έχει ως επίσημη γλώσσα αυτή για την οποία γίνεται το αίτημα ή

    iii. Πτυχίο Πανεπιστημίου για τη γλώσσα για την οποία γίνεται το αίτημα ή

    iv. Μεταπτυχιακές σπουδές για τη γλώσσα για την οποία γίνεται το αίτημα (συμπεριλαμβάνονται διδακτορικές σπουδές)


Πίνακας κριτηρίων και μονάδων:
Προσόντα / Σχετική ΠείραΜονάδες
Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1
Πτυχίο Πανεπιστημίου για τη γλώσσα για την οποία γίνεται το αίτημα1
Μεταπτυχιακές σπουδές για τη γλώσσα για την οποία γίνεται το αίτημα (συμπεριλαμβάνονται διδακτορικές σπουδές)1
Πείρα διερμηνείας/μεταφράσεων με αιτητές διεθνούς προστασίας0.5 – 2 (0.5 για κάθε συμπληρωμένο εξάμηνο με ανώτατο όριο τα δύο χρόνια)

Ακολούθως, η Υπηρεσία Ασύλου θα καταρτίσει κατάλογο με βάση τη γλώσσα και τα προαναφερόμενα προσόντα. Σε περίπτωση ατόμων με ισότιμα προσόντα, θα γίνεται κλήρωση για την τοποθέτηση στον κατάλογο. Ο κατάλογος αυτός θα κοινοποιηθεί και σε άλλες υπηρεσίες οι οποίες ασχολούνται με αιτητές διεθνούς προστασίας και οι οποίες μπορεί να χρειάζονται υπηρεσίες διερμηνέα/μεταφραστή.

Οι διερμηνείς/μεταφραστές θα καλούνται για να παρέχουν υπηρεσίες ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν. Στην κλήση των διερμηνέων για εκτέλεση των καθηκόντων θα λαμβάνεται υπόψη και η άμεση διαθεσιμότητα του διερμηνέα, εφόσον οι ανάγκες που προκύπτουν δεν είναι στις πλείστες περιπτώσεις σταθερές και προβλέψιμες και ούτε έχουν συγκεκριμένη διάρκεια.

Σημειώνεται ότι μπορεί ταυτόχρονα η Υπηρεσία Ασύλου να χρησιμοποιεί περισσότερα του ενός ατόμου για την ίδια γλώσσα, προκειμένου να καλύπτει τις ανάγκες της.

Η αμοιβή των διερμηνέων/μεταφραστών που παρέχουν στο παρόν στάδιο υπηρεσίες στην Υπηρεσία Ασύλου, καθορίζεται στα €10,00 / ώρα για προφορικές μεταφράσεις/διερμηνεία και στα €11,00 / σελίδα για γραπτές μεταφράσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αποτείνεστε στον κ. Γιώργο Αργυρού τηλ 22308573, ηλ. διεύθυνση: gargyrou@asylum.moi.gov.cy και στη κα Ειρήνη Κυπριανού τηλ. 22308545, ηλ. διεύθυνση ikyprianou@asylum.moi.gov.cy.Σχετικά Αρχεία:Κατεβάστε το αρχείο Word  ΤΕΛΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.docx

Εκστρατεία ενημέρωσης για αποτροπή της παράτυπης μετανάστευσης.

e-procurement

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Open Data Portal

Απογραφή Πληθυσμού 2021

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ