Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ασύλου

Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων


Υποστήριξη της Λειτουργίας του ΚΥΦΑΔΠ Κοφίνου 2021-2022

Μέσα στα πλαίσια της Υποστήριξης της Λειτουργίας του Κέντρου Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας (ΚΥΦΑΔΠ) Κοφίνου, η Υπηρεσία Ασύλου υλοποιεί από την 01/01/2021, έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών, εξοπλισμού και προμηθειών, οι οποίες υποστηρίζουν τη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας (ΚΥΦΑΔΠ) στην Κοφίνου και παράλληλα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των διαμενόντων σε αυτό και ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας.

Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες και συγκεκριμένα για την περίοδο από την 01/01/2021 μέχρι 31/12/2022.Σχετικά Αρχεία:Κατεβάστε το αρχείο Acrobat  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΦΑΔΠ ΚΟΦΙΝΟΥ 2021-2022.pdf

Εκστρατεία ενημέρωσης για αποτροπή της παράτυπης μετανάστευσης.

e-procurement

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Open Data Portal

Detailed guide for Victims of Trafficking in Persons

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ