Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ασύλου

Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων


Ανάγκες στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) ΠΟΥΡΝΑΡΑ στην Κοκκινοτριμιθιά

Στα πλαίσια της Υποστήριξης της Λειτουργίας του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) ΠΟΥΡΝΑΡΑ στην Κοκκινοτριμιθιά, η Υπηρεσία Ασύλου ως Συντονιστής μαζί με την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και την Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας ως εταίροι υλοποιεί Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας με διάρκεια είκοσι τέσσερις (24) μήνες, από 01/07/2020 μέχρι 30/6/2022.

Στόχος του έργου αποτελεί η ομαλή λειτουργία του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) ΠΟΥΡΝΑΡΑ και η εύρυθμη λειτουργία των διαδικασιών ασύλου μέσα από παροχή ομοιόμορφων και ταχύτερων διαδικασιών.Σχετικά Αρχεία:Κατεβάστε το αρχείο Acrobat  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΡΓΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022.pdf

Απογραφή Πληθυσμού 2021

e-procurement

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Open Data Portal