Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ασύλου

Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων


ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μέσα στα πλαίσια της Υποστήριξης της Λειτουργίας του Κέντρου Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας (ΚΥΦΑΔΠ) Κοφίνου, η Υπηρεσία Ασύλου υλοποιεί από την 01/01/2021, έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών, εξοπλισμού και προμηθειών, οι οποίες υποστηρίζουν τη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας (ΚΥΦΑΔΠ) στην Κοφίνου και παράλληλα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των διαμενόντων σε αυτό και ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας.Σχετικά Αρχεία:Κατεβάστε το αρχείο Acrobat  AMIF_ΕΡΓΟ CY2021-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_09.2021.pdf

Απογραφή Πληθυσμού 2021

e-procurement

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Open Data Portal