Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ασύλου

Χρήσιμες Πληροφορίες


Οδηγός για Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας

Δικαιούχος διεθνούς προστασίας είναι το άτομο που έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας ή με καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας.Σχετικά Αρχεία:Κατεβάστε το αρχείο Acrobat  INFORMATION LEAFLET for Beneficiaries of International Protection_.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat  EXIT_INFO_PACKAGE_FINAL.pdf

Εκστρατεία ενημέρωσης για αποτροπή της παράτυπης μετανάστευσης.

e-procurement

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Open Data Portal

Detailed guide for Victims of Trafficking in Persons

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ