Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ασύλου

Χρήσιμες Πληροφορίες


Οδηγός για Αιτητές Διεθνούς Προστασίας (Αιτητές Ασύλου)Σχετικά Αρχεία:Κατεβάστε το αρχείο Acrobat  INFORMATION LEAFLET for Applicants for International Protection.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat  EXIT_INFO_PACKAGE_FINAL.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat  57111080.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat  64379978.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat  45029290.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat  96940456.pdf

Εκστρατεία ενημέρωσης για αποτροπή της παράτυπης μετανάστευσης.

e-procurement

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Open Data Portal

Detailed guide for Victims of Trafficking in Persons

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ