Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

6/09/2021 Πρώτη γνωστοποίηση/Επίδοση για σωματεία/ιδρύματα που δεν εκ παραδρομής δεν περιελήφθηκαν στους προηγουμενους καταλόγους
14/12/2020 Δεύτερη τελική γνωστοποίηση και δημοσίευση καταλόγου σωματείων/ιδρυμάτων πυ διαγράφονται από το μητρώο και για το οποίο προχωρεί η διαδικασία διάλυσης
14/12/2020 Πρώτη Γνωστοποίηση / Επίδοση για σωματεία/ιδρύματα/λέσχες που εκ παραδρομής δεν έγινε επίδοση στις 27/8/2020
11/11/2020 Διενέργεια Γενικών Συνελεύσεων μέσω τηλεδιάσκεψης
22/10/2020 Τελευταία ημερομηνία υποβολής στοιχείων ώστε να αφαιρεθούν από τον πίνακα των προς διαγραφή οντοτήτων, σωματεία, ιδρύματα και λέσχες.

27/8/2020. Επίδοση- γνωστοποίηση πρόθεσης διαλυσης σωματείων, ιδρυμάτων και λεσχών
17/7/2020. Νέοι κανονισμοί για σωματεία και Ιδρύματα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

Οδηγία για τους Πραγματικούς Δικαούχους

Τροποποίηση στον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου που επηρεάζει τα Σωματεία/Ιδρύματα/Ομοσπονδίες και Αγαθοεργή Ιδρύματα/Εμπιστεύματα

O περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα συναφή θέματα Νόμος του 2017(104(I)/2017).
Ο περί σωματείων και Ιδρυμάτων (τροποποιητικός) Νόμος 2020
Οι περί Σωματείων και Ιδρυμάτων (Έντυπα, Τέλη και Άλλες διατάξεις) Κανονισμοί του 2020
Ο περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων (κεφ. 41)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ:

Απόφαση ΑΑΔ 789, του 2011 που αφορά σε Αγαθοεργά καταπιστεύματα

Απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου υπέρ του Υπουργείου Εσωτερικών σε σχέση με λειτουργία αθλητικής σχολής


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat The Societies law (English translation).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Word THE PREVENTION AND SUPPRESSION OF MONEY_61B.docx