Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως


ΕΝΤΟΛΗ 1994_1 - ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ
ΕΝΤΟΛΗ 2000_1 - ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ
ΕΝΤΟΛΗ 2003_1 - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ
ΕΝΤΟΛΗ 2005_1 - ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ
ΕΝΤΟΛΗ 2005_2 - ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΕΝΤΟΛΗ 2006_1 - ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΗΚ
ΕΝΤΟΛΗ 2006_2 - ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΑΠΕ
ΕΝΤΟΛΗ 2006_3 - ΣΤΑΘΜΟΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΝΤΟΛΗ 2007_1 - ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΟΧΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΕΝΤΟΛΗ 2007_2 - ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΓΙΑ ΓΚΟΛΦ
ΕΝΤΟΛΗ 2008_1 - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΤΟΛΗ 2008_2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΝΤΟΛΗ 2008_4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ
ΕΝΤΟΛΗ 2011_1 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ 1 ΤΟΥ 2008 ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΤΟΛΗ 2016_1 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΕΝΤΟΛΗ 2016_2 - ΕΞΑΓΟΡΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΕΝΤΟΛΗ 2016_3 - ΕΞΑΓΟΡΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ
ΕΝΤΟΛΗ 2017_1 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΔ ΠΚ ΟΡΟΦΩΝ ΥΨΟΥΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΝΤΟΛΗ 2020_1 - ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ
ΕΝΤΟΛΗ 2020_2 - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ 2 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΕΝΤΟΛΗ 2022_1 - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Ή/ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΝΤΟΛΗ 2023_1 - ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΕΝΤΟΛΗ 2023_2 - ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΙΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ