Τμήμα Πολεοδομίας και ΟικήσεωςΜπορείτε να εντοπίσετε συγκεκριμένα Οδικά έργα μέσω του εργαλείου Αναζήτησης, χρησιμοποιώντας ελληνικούς χαρακτήρες και την ονομασία του Δήμου ή Κοινότητας που σας ενδιαφέρει.
Ημερομηνία Δημοσίευσης Επαρχία Θέμα Σχετικά Αρχεία
2024/02/23 Λευκωσία Διεύρυνση/Βελτίωση της Λεωφόρου Αμμοχώστου στα όρια των Δήμων Λευκωσίας και Αγλαντζιάς Acrobat Reader File 5204 23 2 2024 PARARTIMA 3o MEROS IΙ.pdf
Acrobat Reader File Σχέδιο απαλλοτρίωσης 190.pdf
2023/07/07 Λεμεσός Κατασκευή Συνδετήριου Δρόμου Ανθούπολης στη συνοικία Ανθούπολης στα Κάτω Πολεμίδια Acrobat Reader FIle 5166 7 7 2023 PARARTIMA 3o MEROS II.PDF
Acrobat Reader File Σχ. Απαλλοτρίωσης.pdf
2023/01/20 Λευκωσία «Διεύρυνση/Βελτίωση της Λεωφόρου Αμμoχώστου στα όρια των Δήμων Λευκωσίας και Αγλαντζιάς καθώς και παρακείμενων παρόδων, όπως επίσης και υποστηρικτικά κατασκευαστικά έργα, και για την τοποθέτηση αγωγών και υπόγειων υποδομών Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας» - Δημοσίευση Γνωστοποίηση Απαλλοτρίωσης στο Τρίτο Παράρτημα Μέρος ΙΙ με αρ. 5139 της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας ημερομηνίας 20/01/2023 ως Ατομική Διοικητική Πράξη με αρ.15. Acrobat Reader File 5139 20 1 2023 PARARTIMA 3o MEROS II.pdf
Acrobat Reader File A3-1.pdf
Acrobat Reader File A3-2.pdf
Acrobat Reader File A4.pdf

Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης Back To Top