Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως


Η υποβολή ενστάσεων γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:
https://hippodamus.tph.moi.gov.cy/ApplicationSubmission

Για υποβοήθηση της διαδικασίας υποβολής ενστάσεων, συμβουλευτείτε τον
Οδηγό Ψηφιακής Υποβολής Ενστάσεων κατά των Προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης